Statsautorisert oversettelse

Statsautorisert oversettelse til mer enn 30 språk

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Autorisert og sertifisert
 • Eksperter på autoriserte oversettelser som leveres innen 24-48 timer
 • Autoriserte oversettelser med underskrift og stempel
 • Autoriserte og sertifiserte oversettere for over 50 land

Autorisert oversettelse som aksepteres av myndigheter, banker og universiteter over hele verden!

Her kan du bestille en autorisert oversettelse av tekster og dokumenter som blir utført av en oversetter som er autorisert av en myndighet eller organisasjon i det landet der oversettelsen skal anvendes.

Du kan bestille en autorisert oversettelse online

Last opp dokumentet ditt i vår oversettelsesportal. På mindre enn ett minutt får du informasjon om både pris og forventet leveringstid. Vi utfører autorisert oversettelse av alle typer dokumenter, f.eks. avtaler, vitnemål, domsavsigelser, kontrakter, kjørekort, pass, patenter, personbevis, registerdokumenter, vigselsattester m.m.

Hva er statsautorisert oversettelse?

Akkrediteringsprosesser og definisjonen av en statsautorisert oversettelse varierer fra land til land. Generelt betyr dette at oversettelsen er utført av en offisielt anerkjent oversetter. Vanligvis er det en oversettelse av en underskrevet erklæring, utført av en oversetter med bekreftede ferdigheter i både dokumentets opprinnelige språk, og det språket det er oversatt til. En statsautorisert oversettelse sikrer også en nøyaktig oversettelse fra originaldokumentet. Akkrediteringen kan være angitt på oversettelsen med et stempel. 

Språk som har statsautorisert translatør i Norge:

Det finnes statsautorisert translatør i følgende språk: engelsk, tysk, spansk, nederlandsk, kinesisk, rumensk, portugisisk, serbokroatisk, slovakisk, russisk, polsk, islandsk, italiensk, urdu, arabisk, finsk, tsjekkisk, tyrkisk, ungarsk, svensk, japansk, gresk, litauisk, estisk, kurdisk og norsk.

Prosedyre for statsautoriserte oversettelser online

Når du bestiller en autorisert oversettelse, må du oppgi i hvilket land oversettelsen skal brukes. Vi sørger for at oversetteren din har riktig akkreditering og sender den autoriserte oversettelsen som en skannet datafil. Hvis du trenger originalen, sender vi selvfølgelig også det, men husk å klikke i ruten for papirkopi når du bestiller oversettelsen din. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss døgnet rundt på e-post.

Dokumenter som trolig må oversettes av en autorisert oversetter:

 • Personbevis
 • Vitnemål og bekreftelser
 • Vigselsattester
 • Skilsmisseavgjørelser
 • Medisinske journaler
 • Identitetsdokumenter
 • Finansielle dokumenter
 • Kontrakter og avtaler
 • Pass og kjørekort
 • Registreringsbevis

Taushetsplikt

Vi har en stor kundebase av internasjonale bedrifter, advokat- og revisjonsbyråer, så vi har stor erfaring med å håndtere fortrolig informasjon. Som kunde hos The Native Translator, kan du alltid være sikker på at vi behandler dokumentene dine fortrolig og at vi følger kravene i ISO 27001 når det gjelder dokumentsikkerhet. Alle oversettelser foretas på oversettelsesplattformen vår, og alt skjer via et 256-biters kryptert nettverk. Vi underskriver gjerne separate fortrolighetsavtaler for oppgaver som krever det.

Vi er ISO 17100 sertifisert. Det er din kvalitetsgaranti

En autorisert oversettelse blir selvsagt behandlet like raskt som andre oversettelser. Som regel kan vi også levere autoriserte oversettelser innen 24 timer. Som sertifisert oversettelsesbyrå kan vi garantere våre kunder høyeste kvalitet. Vår kvalitetssertifisering stiller krav til de prosedyrene vi anvender i oversettelsesprosessen og er en garanti for at den oversettelsen vi leverer er korrekt.

Her finner du eksempler på krav for autoriserte oversettelser i ulike land:

Storbritannia
I Storbritannia får en oversetter retten til å sertifisere oversettelser fra Instituttet for oversettelse og tolking (ITI).
ITI sikrer at oversetterne har egnede språkkunnskaper og teknisk ekspertise. Instituttet kan holde sine medlemmer ansvarlige ved eventuelle klager.
Oversettelser må noen ganger være "autorisert" for ulike formål, for eksempel ved levering av offisielle oversettelser til offentlige myndigheter. I Storbritannia har autorisering ingen betydning for kvaliteten på en oversettelse . Det har istedet en identifiseringsfunksjon av oversetteren og hans kvalifikasjoner, at han er pålitelig.

Danmark


Autoriserte oversettelser er kun umiddelbart gyldige som juridiske dokumenter dersom de utføres av statsautoriserte oversettere. Det Danske Utenriksdepartementet kan bekrefte en sertifisert oversettelse "juridisk rett" for videre bevis på korrekthet. Dette blir gjort ved autentisering av oversetters signatur.
Hvis et dokument skal bli brukt i et land utenfor EU må det respektive landets diplomatiske representasjon i Danmark bekrefte dokumentet.

Venezuela

I Venezuela har en sertifisert eller attestert oversetter (Interprete Publico) blitt autorisert ved å avlegge en eksamen ved innenriks- og justisdepartementet. Utenlandske dokumenter vil kun ha juridisk verdi i Venezuela dersom de er oversatt av en slik sertifisert oversetter.

Argentina


I samsvar med lov #20,305, må alle offentlige dokumenter (herunder personlige papirer og visse kommersielle kontrakter) være oversatt og signert av en “statsautorisert oversetter” hvis egen underskrift må legaliseres på hvert dokument av oversetterens egen fagetat i deres jurisdiksjon.

Tyskland


Tyske regionale domstoler (Landgerichte) har myndighet til å utnevne “svorne oversettere”.

Indonesia

I Indonesia er svorne oversettere, oftest kalt sertifiserte eller autoriserte oversettere, personer som har avlagt en oversettereksamen innen det juridiske feltet i regi av avdelingen for lingvistiske og kulturelle fag ved Universitetet i Indonesia (FIBUI). Etter å ha bestått må de avlegge ed hos Sysselmannen på DKI Jakarta.

Italia


Både italienske domstoler og konsulater har myndighet til å utpeke offisielle oversettere blant kandidater som består en eksamen eller viser bevis på språkferdighet (vanligvis en universitetsgrad).

Mexico


I Mexico fastsetter visse lokale instanser, slik som Høyesterett, at en skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at en oversetter skal bli anerkjent som en ekspert eller "svoren" oversetter.

Norge


Statsautoriserte Translatørers Forenings (STF) medlemmer har gjennomgått en krevende skriftlig og muntlig eksamen. Denne sertifiseringen representerer den høyeste norske kvalifikasjonen for oversettelser til og fra norsk innen spesialiserte, industrispesifikke tekster. Oversettere med denne sertifiseringen er autorisert av den norske regjering til å sette sitt stempel på dokumenter, sammen med "Sann Oversettelse Sertifisert", og på denne måten garantere sertifisert oversettelse.

Polen


Standardene for oversettere i Polen er regulert av en avdeling i Justisdepartementet, og hver oversetter som ønsker å yte slike tjenester må bestå en formell eksamen.

Sør-Afrika


Oversetteren må sertifiseres av høyesterett, og må inneha en original (eller en svoren kopi av en original) i sitt fysiske nærvær, så vel som kildetekst. Oversetteren kan bare avlegge ed for sin egen oversettelse. Det er ingen krav til ytterligere vitnesbyrd (for eksempel en skriver) for å bevitne ektheten av oversettelsen.

Spania


Bare en svoren oversetter kan foreta en sertifisert oversettelse i Spania. For å bli svoren oversetter i Spania må kandidaten bestå en eksamen ved det spanske Utenriksdepartementet.

Sverige

"Kammarkollegiet" er et offentlig organ som sertifiserer tolker og oversettere. Kandidatene må gjennomgå en streng eksaminering som arrangeres av organisasjonen. Autoriserte oversettere har en beskyttet yrkestittel. Deres oversettelser er ansett som gyldige og bindende for alle juridiske formål.

USA


Det amerikanske arbeidsdepartementet, Bureau of Labor Statistics, sier: "Det er ingen universell form for sertifisering av tolker og oversettere i USA, men det er en rekke forskjellige tester som oversettere kan ta for å demonstrere sine ferdigheter."

Nederland


Bare attesterte oversettere anerkjent av det nederlandske rettssystemet er tillatt å utføre sertifiserte oversettelser av offentlige dokumenter som fødsels/ekteskapspapirer, vitnemål, o.l.

Belgia


I Belgia skiller man mellom attesterte og juridiske oversettelser. Attesterte oversettelser bærer signaturen og/eller stempelet til oversetteren, mens en juridisk oversettelse også bærer stempelet fra retten hvor oversetteren er tatt i ed.

Hellas


Sertifiserte oversettelser blir utført av en advokat eller av den greske utenrikstjenestens avdeling for oversettelse. Oversettelser kan også gjøres av individuelle sertifiserte oversettere, men disse er vanskelige å oppdrive.

The Native Translator er en del av The Translator Group – et globalt kommunikasjons- og oversettelsesbyrå med sete i Sveits. Vi er sertifisert til normen ISO 17100 og den nordamerikanske CAN/CGSB 131.10.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>