Trustpilot TrustScore 4.8

Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

Vilkår og betingelser

Juridisk Fraskrivelse Når en ordre er bestilt og et godkjenningsskjema (betalingskvittering) er blitt mottatt på e-post, er du bundet av vilkår og betingelser vår virksomhet har satt(se under).
Hvis du avbryter ditt oversettingsprosjekt etter å ha gitt din godkjenning, vil du være forpliktet til å betale for alt arbeid utført. Vennligst merk at ved å bestille en oversettelse hos The Native Translator godtar du vilkårene og betingelsene i vår bedriftsavtale. Bedriftsavtale Opphavsrett i Original tekst The Native Translator aksepterer ordre fra kunden basert på forståelse av at forholdet skal anses som konfidensielt og skal ikke inneholde noen tredjepart. The Native Translator kan bruke ikke- kontrakt oversettere i visse situasjoner. Imidlertid må disse oversetterne signere en bindende konfidensiell avtale relatert til arbeidet for at det skal bli fullført. I alle tilfeller plikter kunden å holde The Native Translator skadeløs for ethvert krav knyttet til krenkelse av opphavsett og/eller oversettelses rettigheter og avstå fra enhver rettslig handling, inkludert det som kan oppstå mellom enkeltpersoner som følge av innholdet i den opprinnelige teksten eller dens oversettelse. Gebyrer og Prisoverslag Et pristilbud gitt av The Native Translator er bindende og ingen ekstra avgifter vil bli belastet med mindre ekstra tjenester som blir forespurt av kunden etter det innhentede prisoverslag. Prisoverslag for skannede PDF/TIF-filer baserer seg på antagelsen at det totale antall ord er begrenset til standard ord på en side (350) Levering og betaling Eventuell leveringstid/dato eller datoer avtalt mellom The Native Translator og kunden skal først være bindende etter The Native har sett den fulle teksten som skal oversettes, og kan bli gjenstand for endring i lys av eventuelle endringer som senere blir gjort av klienten. Full betaling må gjøres til The Native Translator før oversettelsesarbeidet kan begynne, om ikke annet er avtalt i en separat avtale. Når det gjelder lange oppdrag eller tekster, kan The Native Translator avtale spesielle kontraktsvilkår som kan omfatte vanlige delbetalinger. Opphavsrett i Oversettelse Hvor dokumenter, som reklame og salgsfremmende materiale skal brukes i forretningsøyemed, er standard praksis at betaling av gebyr til The Native Translator overfører automatisk alle rettigheter i forbindelse med teksten til kunden, inkludert opphavsrett og rett til å endre teksten. The Native Translator skal ikke ha krav over kunden med hensyn til oversettelsen med mindre annet er avtalt skriftlig. Konfidensialitet og sikker-vokting av kundens dokumenter The Native Translator skal ikke på noe tidspunkt utlevere informasjon som finnes i klientens originale dokumenter eller oversettelse derav til en tredje part, uten skriftlig tillatelse fra klienten. The Native Translator er ansvarlig for sikker vokting av kundens dokumenter eller oversettelser, inkludert kopier, så lenge disse er The Native Translators besittelse, og skal sørge for deres sikkerhet. Avbestilling Hvis arbeidet er bestilt og senere kansellert, skal oppdragsgiveren enten betale The Native Translator en sum knyttet til andelen av arbeidet utført (passende andel av original pris avtalt), og ytterlig en sum for research og forespørsler foretatt, eller betale The Native Translator en kompenserende sum som blir avtalt mellom partene. Arbeidet avsluttet skal være tilgjengelig for kunden etter at betalingen er mottatt. Begrensning av ansvar Ikke i noe tilfelle skal The Native Translator/The Translator Group være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader eller erstatning for tap av fortjeneste, inntekter, data eller bruk. Skadesløsholdelse Du godtar å forsvare, og holde The Native Translator / The Translator Group, dets direktører og agenter fra og mot ethvert og alle krav, forpliktelser, skader, tap eller utgifter, inkludert rettslige honorarer og kostnader, som følge av, eller på noen måte, er knyttet til din tilgang til, eller bruk av, våre tjenester. Gjeldende lover Alle saker relatert til din tilgang til, og bruk av, nettstedet skal være underlagt den kanadiske føderale lov eller provinsen Nova Scotia. Eventuelle rettslige skritt eller prosesser relatert til din tilgang til, eller bruk av nettstedet skal iverksettes i en provinsiell eller føderal domstol I Halifax eller provinsen Nova Scotia. Du og The Native Translator/The Translator Group er enige om jurisdiksjon, og er enige om at lokalet er riktig i disse domstolene i slike søksmål eller rettegang. Klager og tvister Enhver klage om utført arbeid skal utføres av klienten til The Native Translator/The Translator Group (eller vice versa) innen 30 dager etter levering for oversettelsen.

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>