Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

The Native Translator er ansvarlig for effekten av beslutninger og aktiviteter som påvirker miljøet. Hensikten med denne politikken er å beskrive og etablere et grunnleggende felles syn for TNT om vår miljøpåvirkning, herunder håndtering av disse spørsmålene i selskapet.
TNTs miljøarbeid skal være en del av skaperverket av et bærekraftig samfunn, og bidra til en langvarig lønnsomhet og et sterk varemerke. TNT er klar over globale miljøspørsmål og selskapets mulighet til direkte og Basert på ovenstående skal vår virksomhet kjennetegnes av følgende grunnleggende prinsipper:
TNT
  • drive virksomhet slik at muligheter og risikoer betraktes fra et miljøperspektiv,
  • ha et nært samspill med kunder og andre interessenter om miljøspørsmål,
  • i all sin virksomhet overholde gjeldende lover og forskrifter, og samtidig fremme en positiv utvikling på dette området,
  • ta sikte på å redusere og forebygge forurensning i all sin virksomhet,
  • gjennomføre et internt miljøarbeid som fører til kontinuerlige forbedringer,
  • dra nytte av ansattes engasjement og bevissthet.
Muligheter og risikoer
Ved lønnsomhets- og risikovurdering av virksomheten ivaretas alltid miljøaspekter. Dette gjelder spesielt all produktutvikling.

Interaksjon med kunder og interessenter
I dialogen med kunden og øvrige interessenter er TNT klar over at de har et vell av kunnskap om egen virksomhet og deres miljøpåvirkning. En utvikling i miljøsektoren er basert på gjensidig læring og en åpen utveksling av informasjon om miljøspørsmål, hvor initiativ og innovasjon oppmuntres. Selskapet etterfølger frivillige avtaler, for eksempel The Global Compact, FNs miljøprogram UNEP Financial Initiative og International Chamber of Commerce, ICC og næringslivsprogram for varig bærekraft. Gjennom selskapets miljøarbeide økes kundeverdien og varemerket styrkes.

Hindring av forurensning
TNT arbeider både direkte og indirekte for å redusere forurensning.

Intern virksomhet
Gjennom klare og målbare miljøresultater fører det interne miljøarbeidet til kontinuerlige forbedringer. Vi tar sikte på å kun arbeide med elektroniske dokumenter for å minimere behovet for papir og trevirke.
Våre oversettere og prosjektledere arbeider primært fra hjemmet for å redusere miljøbelastningen i form av reiser og behovet for store oppvarmede kontorlandskap.

Miljøbevissthet
Selskapet utnytter ansattes engasjement og bevissthet. Alle ansatte forstår miljøspørsmålenes betydning, både ut fra et lønnsomhets- og samfunnsperspektiv. TNTs miljøprofil bidrar til at selskapet er en attraktiv arbeidsgiver. En levende miljødialog er en naturlig del av hverdagen og miljø er integrert i all kompetanseutvikling.

Miljøerstatning
Selskapet kompenserer miljøet gjennom bidrag til MyClimate.

Miljøpolicy

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>