The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Umiddelbar priskvotering

Juridisk oversettelse

Lang erfaring med juridiske tekster og dokumenter, vi leverer statsautorisert oversettelse online

En oversetter uten juridisk utdannelse kan godt prestere en tilsynelatende bra oversettelse av en juridisk tekst, men feil kan ha smøget seg inn i teksten. Et godt resultat krever at oversetteren har en bred kunnskap om rettssystemet. Derfor anbefaler vi i The Native Translator at du alltid leier inn en oversetter som er jurist eller advokat med geografisk tilknytning til det respektive språket.

Alle våre juridiske oversettere er advokater eller jurister

The Native Translator kan hjelpe deg med alle typer oversettelser som krever juridisk ekspertise, både språkteknisk og erfaringsmessig. Våre oversettere har flere års erfaring med juridiske tekster. Alle våre oversettere er nøye utvalgt og grundig testet, for å garantere at selv svært komplisert juridisk informasjon gjengis korrekt. Samtlige er advokater eller jurister med språkutdannelse eller lang oversettererfaring.

The Native Translator møter høye juridiske krav

Juridiske og offisielle  formål krever ofte at oversetteren avlegger ed på at oversettelsen er juridisk likeverdig med originalteksten. Det kan for eksempel handle om bevismateriale eller andre offisielle handlinger innenfor rettsapparatet. Ofte er det bare oversettere av en spesiell klasse som er autorisert til å sverge slike eder, og i vise tilfeller aksepteres  kun oversettelsen som juridisk likeverdig dersom den leveres sammen med originalteksten (eller er forsikret under ed, alternativt en “rett kopi”).

Vesensforskjellige regler for juridisk gyldighet i ulike land

En oversetter som er spesialisert på juridisk oversettelse eller er advokat i sitt hjemland, er ikke nødvendigvis en autorisert eller sertifisert oversetter Spesielle eksamener er påkrevd. Regelverket for hvordan man oversetter til en juridisk likeverdig tekst varierer mye fra land til land. I Norge er det Statsautoriserte Translatørers Forening som sertifiserer oversettere. Alle deres medlemmer har gjennomgått en krevende skriftlig og muntlig eksamen. For en god oversettelse kreves også inngående emnekunnskap. Du kan lese mer om dette på statsautorisert oversettelse.

Taushetsplikt

Hele vårt personale er bundet av taushetspliktsavtaler (NDA, noe som forsikrer deg om at vil vil beskytte konfidensialiteten til opplysninger du har gitt oss).

Typiske juridiske oversettelser

 • Åndsverk og patent oversettelse
 • Kontrakt oversettelse
 • Vitneutsagn oversettelse
 • Korrespondanse oversettelse
 • Utenlandsk juridisk oversettelse
 • Årsrapport oversettelse
 • Juridisk markedsførings oversettelse
 • Lisens oversettelse
 • Registreringsdokument oversettelse
 • Ekspertrapport oversettelse
 • Prosedyre oversettelse
 • Voldgift oversettelse
 • Oversettelse av dokumenter i forbindelse med eiendomstransaksjoner, også tekniske.
 • Juridisk tekst oversettelse

The Native Translator er en del av The Translator Group – et globalt kommunikasjons- og oversettelsesbyrå med sete i Sveits. Vi er sertifisert til den europeiske normen EN 15038 og den nordamerikanske CAN/CGSB 131.10.

Få din personlige priskvotering