Juridisk oversettelse The Native Translator

Juridiske oversettelser utført av autoriserte oversettere og juridiskfaglige oversettere

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Juridiske fagoversettelser
 • Erfarne juridiske oversettere
 • Advokatbyråer, juridiske avdelinger, myndigheter, privatpersoner
 • Autoriserte oversettelser til 50 språk

ISO 17100 sertifisert juridisk oversettelsesbyrå. Vi utfører kvalifiserte juridiske oversettelser mellom 30 språk, juridiske oversettelser med kvalitetsgaranti.

Juridisk oversettelse omfatter juridiske tekster innen juridiske områder slik som forfatningsrett, forvaltningsrett, sivilrett, forretningsjus, skatterett, strafferett. Det er meget store krav til juridiske oversettelser både når det gjelder språk og stil. Det krever riktig stil og presise formuleringer og tekststruktur. Derfor må man for en kvalitativ oversettelse av juridiske dokumenter ikke bare ha bestemte juridiske kunnskaper, men også spesifikke kunnskaper i det juridiske språket.

Mange av våre juridiske oversettere er selv advokater eller jurister

The Native Translator utfører alle typer juridiske oversettelser som krever språklig og terminologisk ekspertise. Alle våre juridiske oversettere er nøye utvalgt og testet for å sikre at selv meget komplisert juridisk informasjon blir korrekt formidlet. En oversetter som mangler utdanning innen rettsvitenskap kan ofte prestere en språklig tiltalende oversettelse av en juridisk tekst, men da kan saksfeil smyge seg inn. For å oppnå et godt resultat er det derfor viktig at oversetteren har dybdekunnskaper om rettssystemet i det landet der målspråket snakkes og behersker den juridiske terminologien. Alle våre oversettere er derfor autoriserte oversettere eller jurister som dessuten har en språkeksamen eller meget lang erfaring som oversettere med spesialisering innen rettsvitenskap

The Native Translator innfrir høye juridiske krav

For juridiske og offisielle formål kreves det i flere land at oversetteren gjennom ed bekrefter at oversettelsen er det juridiske motstykket til kildeteksten. Det kan gjøres ved at man underskriver og stempler dokumentet eller som i Italia, der man må bekrefte dette foran en dommer. Det kan for eksempel handle om bevismateriale og andre offisielle dokumenter. Som regel er det bare oversettere med en særskilt sertifisering som har rett til å utføre slike oversettelser.

Vidt ulike regler for juridisk gyldighet i ulike land

En oversetter som er spesialisert på juridiske oversettelser eller er advokat i landet sitt, behøver ikke nødvendigvis å være en autorisert eller sertifisert oversetter. Til dette kreves det en egen eksamen. Det er veldig ulikt regelverk fra land til land for hvordan man oversetter til en juridisk likeverdig tekst. De som vil bli autorisert må ta en krevende prøve for å bevise at de har de nødvendige språkkunnskapene. Og det er ikke bare språkkunnskapene som testes, men også at oversetteren har dyptgående emnekunnskaper innen rettsvitenskap og finans. Les gjerne mer om dette under Autorisert oversettelse.

 Vi kan for eksempel hjelpe deg med å oversette:

 • immaterialrett og patenter
 • kontrakter og avtaler
 • korrespondanse
 • regnskapsoppgjør og årsrapporter
 • tekster for juridisk markedsføring
 • ekspertrapporter
 • utredninger
 • juridiske og tekniske dokumenter om eiendomstransaksjoner
 • lovtekster, forfatningssamlinger, dokumenter i forbindelse med rettstvister
 • registreringsdokumenter
 • vitnemål og rettsavgjørelser
 • lisenser
 • voldgiftsprosesser

Morsmålsprinsippet er et kvalitetskrav

Morsmålsprinsippet er en av grunnstenene og et kvalitetskrav når det gjelder juridisk oversettelse. Det innebærer at en oversetter skal oversette kun til morsmålet sitt. En oversetter med engelsk som morsmål oversetter til engelsk, en oversetter med spansk som morsmål oversetter til spansk osv. Man har et språk som morsmål hvis man har vokst opp og gjennomført utdanningen sin i et land der målspråket er det offisielle språket.

Kvalitetssikret oversettelse i samsvar med ISO 17100

Vi har vært kvalitetssertifisert siden 2011 og i samsvar med ISO standard ISO 17100 som var ny i 2015. Å være ISO sertifisert innebærer at vi har tatt kostnaden og det store arbeidet med å dokumentere og kvalitetssikre alle prosessene våre, alt fra krav til og rekruttering av oversettere til kvalitetssikring av hver enkelt oversettelse som vi utfører. Vi kan f.eks. nevne at vi bruker kun universitetsutdannede profesjonelle heltidsoversettere med spesialisering innen rettsvitenskap. Samtlige oversettelser blir korrekturlest av en annen oversetter med de  samme kvalifikasjonene som den som utførte oversettelsen. Vi blir kontinuerlig kontrollert av den organisasjonen som sertifiserte oss, om vi lever opp til kriteriene i sertifiseringen vår. Som kvalitetssertifisert juridisk oversettelsesbyrå må vi også gi kvalitetsgaranti på de oversettelsene som vi utfører.

Taushetsplikt

Vi overholder streng taushetsplikt om all informasjon som kommer oss i hende i forbindelse med de oppdragene som vi påtar oss. Alt vårt personale, også prosjektledere, oversettere og administrative medarbeidere er bundet av en streng avtale om taushetsplikt.

Hva koster en oversettelse

Last opp dokumentet direkte i vår oversettelsesportal. Du får både pris og forventet leveringstid for en juridisk oversettelse innen ett minutt. Du kan bestille oversettelsen og betale med kredittkortet ditt direkte online. Vi aksepterer Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal og ApplePay.

Har du spørsmål, trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte oss døgnet rundt på e-post; vi prøver å svare innen 30 minutter.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100 og er spesialisert på å levere kvalifiserte juridiske oversettelser og autoriserte oversettelser direkte på internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>