Finansiell oversettelse The Native Translator

Finansiell oversettelse utført av språkutdannede revisorer og økonomer

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Økonomiske fagoversettelser
 • Økonomioversettere med målspråket som morsmål
 • Finansanalyser, årsregnskap, verdipapirprospekter
 • Banker, finansinstitusjoner, finansrådgivere

Oversettelse av økonomisk tekst og finansielle dokumenter på mer enn 50 språk, profesjonell, finansoversettelse utført av faglige oversettere og   autoriserte oversettere

Bedrifter med internasjonal virksomhet trenger ofte tekster som handler om finans og økonomi på en rekke ulike språk, ikke minst for å oppfylle lokale rapporteringskrav. Hos oss får du oversatt finansielle og økonomiske tekster av profesjonelle oversettere som dessuten er revisorer eller økonomer. Dette er personer med gode kunnskaper om den finansielle bransjen i det språkområdet som teksten henvender seg til. Alle våre oversettere behersker kildespråket flytende, har målspråket som morsmål og er kjent med den finansielle terminologien.

Småbedrifter og multinasjonale gigantbedrifter drar nytte av våre faglige oversettere innen økonomi og finans

The Native Translator utfører i dag finansielle oversettelser for ledende multinasjonale  bedrifter, konsulentbedrifter og finansielle institusjoner slik som banker og investerings- og forsikringsselskaper. Vi tilbyr oversettelser til norsk fra mer enn 50 kildespråk – med stor kapasitet for raske leveringer. 

Rask levering også ved veldig omfattende prosjekter

The Native Translator har godt innarbeidede rutiner for både prosjektering og kvalitetskontroll, og selvsagt håndterer vi alle mulige filtyper. Har du store prosjekter som krever korte behandlingstider? Da kan vi umiddelbart bygge opp et team av finansielle oversettere som arbeider kun med oppdraget ditt. Vi har finansielle eksperter blant våre egne prosjektledere, noe som bidrar til at vi i dag tilbyr markedets ledende oversettelsestjenester for bank-, finans- og forsikringsbransjen. Vi håndterer finansielle oversettelser til og fra mer enn 100 språk, bl.a. engelsk, kinesisk, tysk, norsk, finsk, fransk, spansk, japansk og russisk. For større oversettelsesprosjekter viser vi til vår bedriftsservice The Business Translator.

Kontakt oss for oversettelse av:

 • forretningsplaner
 • avtaler
 • brosjyrer
 • emisjonsprospekter
 • faktaark
 • forsikringsrelaterte dokumenter
 • juridiske avtaler
 • kommunikasjon med aksjonærer
 • konkursdokumenter
 • markedsføring og reklame
 • markedsplaner
 • presentasjoner
 • pressemeldinger
 • resultatregnskap
 • revisjonsrapporter
 • nettsteder
 • årsrapporter
 • og lignende

Kvalitetssikret oversettelse i samsvar med ISO 17100

Vi har vært kvalitetssertifisert siden 2011 og i henhold til den nye ISO-standarden ISO 17100 som var ny i 2015. Å være ISO-sertifisert innebærer at vi har tatt kostnadene og det store arbeidet med å dokumentere og kvalitetssikre alle våra prosesser, alt fra krav til og rekruttering av oversettere til kvalitetssikring av hver enkelt oversettelse som vi utfører. Som eksempel kan vi nevne at vi bruker kun universitetsutdannede profesjonelle heltidsoversettere med spesialisering innen det emneområdet som de oversetter. Alle oversettelser korrekturleses av en annen oversetter med samme kvalifikasjoner som den som utførte oversettelsen. Den organisasjonen som sertifiserte oss kontrollerer fortløpende at vi lever opp til kriteriene i sertifiseringen vår. Som kvalitetssertifisert finansielt oversettelsesbyrå gir vi også kvalitetsgaranti på de oversettelsene som vi utfører.

Taushetsplikt

Vi overholder streng taushetsplikt når det gjelder all informasjon som kommer oss i hende i forbindelse med oppdrag. Alt personalet vårt, også prosjektledere, oversettere og administrativt personale er bundet av strenge avtaler om taushetsplikt.

Hva koster en oversettelse

Last opp dokumentet ditt direkte i vår oversettelsesportal. På mindre enn ett minutt får du direkte både pris og forventet leveringstid for en finansoversettelse. Du kan bestille oversettelsen og betale med kredittkortet ditt direkte online. Vi aksepterer Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal og ApplePay.

Har du spørsmål, trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte oss døgnet rundt på e-post. Vi prøver å svare innen 30 minutter.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100 og er spesialisert på å utføre kvalifiserte finansoversettelser direkte på internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>