The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medisinsk oversettelse utført av språkutdannede leger, forskere og annet sykepersonell

I den medisinske verden er kvalitetsoversettelser en nødvendighet. Å la en oversetter uten inngående kjennskap til medisinske termer, medisinske begrep eller medisinsk terminologi oversette medisinske tekster, er å sette pasientsikkerheten på spill.

Trygghet for deg, pasienter og alle som tar medisin

Når du henvender deg til The Native Translator er det språkutdannede leger, sykepersonell og forskere som vil oversette dine medisinske tekster. De er flytende i kildespråket og har målspråket som morsmål. Våre oversettere har formell språkutdannelse innen kilde og målspråk på høyskolenivå.

Vi oversetter b.a. medisinske tekster for

  • Pasientinformasjonshefter og journaler
  • Produktbeskrivelser av medisinsk utstyr
  • Diagnostisk dokumentasjon
  • Tekster om helseprodukter
  • Medisinsk programvare- og verktøy

Viktige refleksjoner for riktige medisinske oversettelser

For å oversette medisinske dokumenter korrekt kreves det et høyt formelt nivå av språkferdighet, analytisk evne og dyp kulturell forståelse innen kilde og målspråk. Velg alltid en medisinsk oversetter som har formell utdannelse innen kilde og målspråk, minst på høyskolenivå, og som er ekspert på terminologien i det gitte emnet.

Medisinskfaglige oversettere undersøker alltid tekstens terminologi for å validere ekvivalenter i målspråket, spesielt når det oversettes til et språk med flere regionale variasjoner.

Det er også viktig å tenke på at kvaliteten på kildedokumentet i høy grad påvirker den endelige oversettelsen. Inneholder originalteksten forvirrende eller dårlig skrevne passasjer, vil den endelige oversettelsen bli like forvirrende - med mindre tidsplanen tar høyde for at oversetteren har muligheten til å be om klargjøring for å kunne omformulere teksten.

Taushetsplikt er en selvfølge for oss

Vi håndterer ofte sensitive opplysninger og legger selvsagt stort vekt på streng taushetsplikt.

Raske svar – hvor som helst i verden

Vi tilbyr tjenestene våre over hele verden (gjennom kontorer i Europa, Asia og Amerika). Derfor er det alltid minst ett kontor som når som helst kan svare på forespørslene dine - dag og natt. Vi garanterer for at du mottar et bindende pristilbud innen en time etter at vi har mottatt dokumentene dine. 

Kontakt

Ønsker du et uforpliktende tilbud med pris og leveringstid? Eller har du spørsmål om autoriserte oversettelser?

Ta Opens window for sending emailkontakt med oss! Be om et tilbud eller bestill en oversettelse direkte/online her:  «Opens internal link in current windowVis tilbud»

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100. Vi har spesialisert oss på å levere oversettelser av høy kvalitet direkte via nettet.