Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Oversettelser av dokumenter
 • Medisinske, juridiske, tekniske, økonomiske dokumenter
 • Autoriserte oversettelser med underskrift og stempel
 • Alle typer oversettelser til 60 språk

ISO-sertifisert oversettelsesbyrå på nett

ISO 17100 er en ISO-sertifisering som er spesifikk for oversettelsesbransjen. Den er etterfølgeren til EN-15038, det første forsøket på å etablere en kvalitetsstandard i en ganske «viltvoksende» bransje. Globaliseringen og den store immigrasjonsbølgen til blant annet Vest-Europa har skapt et meget stort behov for oversettelser, noe som i sin tur har ført til et stort behov for oversettere og oversettelsesbyråer. Rask ekspansjon er sjelden forenelig med bibehold av kvalitet, og dette gjelder også for oversettelsesbransjen. Det oppsto behov for en sertifisering som ikke bare dreide seg om administrasjon, men også oversettelseskvalitet, og i 2015 var ISO 17100 et faktum. The Native Translator var det 7. oversettelsesbyrået i Europa som ble sertifisert etter den nye standarden. Dessverre har mange oversettelsesbyråer, trolig på grunn av de kravene som stilles og ikke minst kostnadene knyttet til en sertifisering, valgt å ikke sertifisere seg. Mange sier at de «lever opp til kravene i standarden, eller er registrerte», noe som naturligvis ikke er det samme som å måtte bevise at man faktisk også gjør det. 

Hvilke krav stilles til et ISO 17100-sertifisert oversettelsesbyrå?

I mange henseender følger ISO 17100 den mer kjente ISO 9000-standarden. Der ISO 9000 er mer generell, er ISO 17100 meget spesifikk når det gjelder kravene til oversettelsesprosessen. Det gjelder alt fra valg av oversetter til et spesielt oppdrag og oversetterens mer generelle kvalifikasjoner til krav til korrekturlesning og redigering.

Snart et ISO 14001-miljøsertifisert oversettelsesbyrå

The Native Translator er et meget miljøbevisst oversettelsesbyrå. Vi er helt CO2-nøytrale og «lever opp til» miljøstandarden ISO 14001. Som vi skrev ovenfor, er det forskjell på å følge en standard og å være sertifisert, og i løpet av kort tid håper vi å kunne meddele at vi ikke bare lever opp til ISO 14001, men at vi også er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.

ISO 27000 vi sikrer dine data og deres fortrolighet

Det svenske overvåkingspolitiet, SÄPO, gir i sin siste årsrapport mange eksempler på at trusselbildet for bedrifter er forverret. Både denne utviklingen og flere og strengere krav fra myndighetene, f.eks. i Personvernforordningen (GDPR), er gode grunner til å evaluere behandlingen av fortrolig informasjon. The Native Translator lever opp til kravene i ISO 27000, en sertifisering som sikrer at vi håndterer dataene dine på en forsvarlig måte.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>