The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå

ISO 17100 er en ISO-sertifisering spesielt for oversettelsesbransjen. Den etterfølger EN-15038 som var et første forsøk på å etablere en kvalitetsstandard i en ganske "uregulert" bransje som oversettelsesbransjen. Globaliseringen og den store immigrasjonsbølgen mot blant annet Vesteuropa har skapt et svært stort behov for oversettelser, og dette har også ført til et stort behov for oversettere og oversettelsesbyråer. Ved rask ekspansjon er det som regel vanskelig å opprettholde kvaliteten, og dette gjelder også for oversettelsesbransjen. Det oppstod et behov for sertifisering som ikke bare handlet om administrasjon, men faktisk om oversettelseskvalitet og i 2015 kom ISO 17100. The Native Translator var det sjuende oversettelsesbyrået i Europa som ble sertifisert i henhold til den nye standarden. Dessverre har mange oversettelsesbyråer valgt å ikke sertifisere seg, sannsynligvis på grunn av de kravene som stilles og ikke minst kostnadene for en sertifisering. De sier at de "lever opp til kravene i standarden", men det er naturligvis ikke det samme som å måtte vise at man gjør det i praksis. 

Hvilke krav gjelder for et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå?

På mange måter følger ISO 17100 den mer kjente ISO 9000 standarden. Mens ISO 9000 er mer generell, er ISO 17100 meget spesifikk når det gjelder kravene til oversettelsesprosessen. Alt fra valg av oversetter for et bestemt oppdrag og oversetterens mer generelle kvalifikasjoner, til kravene for korrekturlesing og revisjon.

Et ISO 14001 miljøsertifisert oversettelsesbyrå

The Native Translator er et meget miljøbevisst og helt CO2-nøytralt oversettelsesbyrå, og vi "lever opp til" miljøstandarden ISO 14001. Som nevnt ovenfor er det forskjell på å følge en standard og å være sertifisert. Vi håper at vi om kort tid kan meddele at vi ikke bare innfrir ISO 14001, men at vi også er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001.