Medisinske oversettelsestjenester

Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

Medisinske oversettelsestjenester

Medisinske oversettelsestjenester for helse- og farmasøytindustrien.

The Native Translators biovitenskapsdivisjon, spesialiserer seg på medisinske oversettelsestjenester, og ansetter et sertifisert team av medisinske lingvister til å oversette dokumenter til 100+ multispråk, kliniske forsøk og regulatoriske prosjekter over hele verden. Vi har lang erfaring i oversettelse av alle slags medisinske og farmasøytiske dokumenter for alle verdens språk. TNTs -oversettere sitter inne med regulatorisk kunnskap og kompetanse for det gjeldende feltet for å sikre høy kvalitet og nøyaktige oversettelser for hver fase av produktets livssyklus, fra pre-klinisk til post-markedsmessig. TNTs QA-prosess for medisinsk oversettelse er ISO 17100-sertifisert. Siden 2005 har TNT samarbeidet med kliniske og regulatoriske avdelinger av Fortune 500 pharma, selskaper som leverer bioteknologisk og medisinsk utstyr , og har utført kompatible oversettelser til avtalt tid og innenfor budsjettrammene.

Oversettelse av medisinsk terminologi

Medisinsk informasjon kan ofte inneholde en myriade av kompleks terminologi, og det å sikre at dette formidles nøyaktig i oversettelsene er helt avgjørende. Det finnes også noen andre disipliner innenfor oversettelse som kan ha en vesentlig betydning for menneskeliv. Derfor er det å velge en bevist kvalifisert, respektert og erfaren profesjonell språkleverandør et absolutt "must".

Vi har jobbet med klienter innen det medisinske feltet i mer enn tyve år, og vår erfaring spenner seg fra håndtering av medisinske journaler for utenlandske tropper for den britiske hæren, til teknisk oversettelse av komplekse håndbøker for bruk av medisinsk utstyr. Grunnet det sensitive aspektet i mye av vårt medisinske arbeid, ligger våre grundige sikkerhetsprosedyrer og forpliktelser til konfidensialitet i forkant av språkindustrien.

Klinisk godkjenning av medisinske dokumenter

Hvis det kreves av myndighetene, kan vi få deres oversatte medisinske dokumenter godkjent av leger som innehar lisenser i landene for målspråket i oversettelsen. Noen av våre medisinske oversettere har avansert opplæring innen medisin, og noen av dem er faktisk selv leger.

Oppdatering av medisinske dokumenter

Noen medisinske dokumenter oppdateres jevnlig, i noen tilfeller flere ganger i året. Dette er spesielt tilfellet når det gjelder håndbøker for medisinsk utstyr, IFU og kliniske prøvedokumenter som informasjon om rettigheter og kliniske protokoller. For å kunne tilby rask behandlingstid og kostnadseffektiv oversettelse av oppdateringer, opprettholder vi oversettelsesminner for alle oversatte dokumenter. Oversettelsesminner tillater oss å se nøyaktig hva som er blitt endret siden den siste versjonen ble utgitt, og bare oversette det nye materialet og dets endringer.

Eksempler på medisinske dokumenter vi jobber med:

 • Direktiver for medisinsk utstyr
 • Legemidler
 • Spørreskjemaer for medisinsk forskning
 • Klinisk prøvedokumentasjon
 • Pasientjournaler
 • Pasientens samtykkeskjema
 • Pasienters informasjonsbrosjyrer
 • Medisinske tidsskrifter
 • Farmasøytisk forskning, rapporter og opplæringsveiledninger
 • Medisinske brev
 • Eksperimentelle data
 • Helsetjenestebrosjyrer
 • Medisinsk varselinformasjon
 • Medisinsk Emballasje & Merking
 • Produktegenskaper (SPC)
 • Lovpålagte dokumenter

Du kan når som helst på døgnet be om flere opplysninger ved å sende oss en epost.
Be om tilbud og bestill oversettelser direkte online: Ber om tilbud.
The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100. Vi er spesialisert på å levere medisinsk-faglige oversettelser av høy kvalitet – direkte via internett.

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>