Medisinske oversettelser

Medisinske oversettelser i henhold til ISO 17100

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Medisinske fagoversettelser
 • Oversettere med medisinsk og farmakologisk kompetanse
 • Medisinske, medisintekniske og farmakologiske oversettelser
 • Vi oversetter medisinske tekster til 60 språk

Vi kan hjelpe deg med alle typer medisinske oversettelser

Også til medisinske oversettelser bruker The Native Translator kun morsmålsoversettere i sitt oversetterteam. De er alle dokumenterte og sertifiserte spesialister innen helseomsorg, dvs. fagområder som legemiddelteknologi, tannhelse, homeopati, farmasi eller veterinærmedisin. Kundene våre inkluderer blant annet helsepersonell og ulike aktører i legemiddelbransjen. Vi oversetter kliniske studier og forsøk, bruksanvisninger (IFU) til produsenter av medisinske instrumenter, pakningsinnlegg til legemiddelindustrien eller resultater av medisinsk forskning. De medisinske oversetterne videreutdanner seg kontinuerlig for å holde seg oppdatert om alle innovasjoner innen medisin og legemiddelbransjen og for å få den mest aktuelle kunnskapen på spesialområdene sine.

Sertifisering er viktig

Som en sertifisert leverandør av oversettelsestjenester er The Native Translator en partner du kan stole på for alle dine oversettelser innen fagområdene medisin og legemidler. Vi kan dokumentere dette med vår sertifisering innen oversettelser relatert til legemiddelteknologi og medisin. Vi er sertifisert i henhold til ISO-standarden 17100:2015, som stiller strenge krav til oversettelses- og korrekturprosesser. Vi anvender alltid denne standarden og supplerer den med profesjonell kontroll av prosjektledere med språkkompetanse for å kunne garantere at oversettelsene våre er av høyeste kvalitet. Dette sikres også av våre interne korrekturlesere, for de har grundige kunnskaper om det relevante fagområdet og er spesialister innen medisin eller legemidler. Selvfølgelig behandler vi all informasjon strengt fortrolig. Vi sørger for både fortrolighet og personvern med SSL-kryptering.

Oversettelsene våre: perfeksjon og kirurgisk presisjon

På andre fagområder kan språklig variasjon være påkrevd i oversettelser, men for medisinske oversettelser gjelder presisjon ned til minste detalj! Alt må være språklig korrekt. Korrekt gjengivelse av tekniske uttrykk og forkortelser samt overholdelse med nasjonale bestemmelser utgjør det primære grunnlaget for nøyaktige oversettelser. De potensielle følgene av et uklart formulert pakningsinnlegg eller en feilaktig eller mangelfullt oversatt brukerveiledning for en respirator er meget alvorlige.

Oversettelse av kliniske dokumenter

Kliniske dokumenter omfatter alt fra sammendrag av og protokoller for kliniske studier og forsøk, kliniske utviklingsplaner for legemidler, analyseinformasjon, pasientrapporterte utfallsmål (PROM) osv. Slike dokumenter må oversettes ved bruk av korrekte vitenskapelige og kliniske begreper og teknologi.

Oversettelse av regelverk og forordninger

Oversettelse av regelverk og forordninger omfatter dokumenter som dokumentasjon av utprøvingspreparater (Investigational Medicinal Product Dossiers – IMPD), søknader om nye utprøvingslegemidler (Investigational New Drug Applications –  IND), eller masterfiler for legemidler (Drug Master Files – DMF) fra legemiddelmyndighetene. Det omfatter også pasientinformasjon, merkinger på emballasjematerialer, instrukser osv. I arbeidet med slike dokumenter må oversetterne våre overholde de respektive bestemmelsene til nasjonale og internasjonale tilsynsmyndigheter (EMA, FDA, DKMA) angående terminologi, innhold og format.

Oversettelse av dokumenter om legemiddelovervåking og -sikkerhet

Oversettelser av dokumenter relater til legemiddelovervåking og -sikkerhet må overholde kravene til lovpålagte rapporter fra legemiddelprodusenter om bivirkninger, basert på informasjon fra pasienter og leger. Her er det viktig å oversette tekstene raskt og effektivt for å kunne publisere eller sende dem inn i tide.

Oversettelse av generelle medisinske tekster

Innen området generelle medisinske tekster arbeider oversetterne med pasientjournaler, epikriser og lignende. Slike dokumenter krever også en kompetent og erfaren oversetter som er godt kjent med begreper og terminologien innen medisin og forskning for å sikre god kommunikasjon på alle språk.

Oversettelse av dokumenter for medisinske instrumenter

Oversettelser relatert til medisinske instrumenter omfatter brukerveiledninger, bruksanvisninger, opplæringsmateriell, programvaredokumentasjon, merking på indre og ytre emballasje og mye mer. Her er det viktig at oversettelsen samsvarer perfekt med kildeteksten, en oppgave som krever stor presisjon, for å unngå all tvil og usikkerhet om korrekt bruk av instrumentene eller utstyret.

ISO 17100-sertifisert medisinsk oversettelsesbyrå

The Native Translator er et ISO-sertifisert oversettelsesbyrå for profesjonelle medisinske oversettelser. Kvalitetskontrollsystemet vårt evalueres årlig av et lisensiert sertifiseringsorgan, i samsvar med standarden ISO 17100:2015. ISO 17100:2015 inneholder krav om viktige prosesser, ressurser og andre aspekter som er påkrevd for å levere medisinske oversettelser av høy kvalitet som samsvarer med fastlagte spesifikasjoner.

Datasikkerhed og fortrolighet er garantert

EUs personvernforordning (GDPR), som kom i 2018, forandret måten som mange håndterte personopplysninger på, men det er ikke bare personopplysninger som må behandles strengt fortrolig. Industrispionasje foregår hver eneste dag, og resultatet av mange års forsknings- og utviklingsarbeid kan lett spoleres hvis sensitiv informasjon ikke håndteres på en ansvarlig måte. Vi lever opp til svært høye krav til informasjonssikkerhet og følger retningslinjene i ISO 27001.

Du kan bestille en profesjonell medisinsk oversettelse her

Velg kildespråk og målspråk og last dokumentet ditt direkte opp i vår oversettelsesportal. Etter tre raske trinn som tar mindre enn ett minutt vet du hva oversettelsen din vil koste og når vi forventer å kunne levere den. Vi kan behandle Word, PDF, TIF og flere andre formater. Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte oss døgnet rundt via e-post.

The Native Translator er et ISO 17100-sertifisert oversettelsesbyrå som er spesialisert på å levere medisinske oversettelser av høy kvalitet direkte via Internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>