Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

Hva man bør vite før man bestiller en oversettelse?

Hva kan jeg generelt forvente meg av en profesjonell oversetter?

Det finnes fire spesifikke krav som må oppfylles for at en oversetter skal kunne anses som kompetent. Dette er nok en meget subjektiv påstand, og det finnes naturligvis mange meget dyktige oversettere som ikke lever opp til våre formelle krav, men dette er vår holdning i The Translator Group. For at en oversetter skal kunne produsere oversettelser av høy kvalitet, kreves det generelt at han eller hun:

  • har gjennomført en universitetsutdanning som oversetter
  • bare oversetter innen det fagområdet som han/hun har spesialisert seg på
  • bare oversetter til morsmålet sitt
  • bor og lever i det landet der språket snakkes

Et språk utvikler seg kontinuerlig. Hvis man ikke bor og lever i et miljø der språket snakkes, kan man ikke følge med på den språklige utviklingen. Det er også hevet over enhver tvil at en tekst får et høyere nivå når oversetteren er universitetsutdannet og er vant til å bruke et akademisk språk.

Hva er en faglig oversettelse?

Med faglig oversettelse mener man en oversettelse som er utført av en profesjonell oversetter med fagkunnskaper, dvs. en som er spesialisert innen et bestemt temaområde. Det forventes at en autorisert oversetter har fagkunnskaper innen f.eks. juss, men som regel passer det ikke så bra hvis det dreier seg om en kompleks teknisk eller medisinsk tekst som skal oversettes. Når en tekst inneholder temaspesifikk terminologi uansett tema, er det viktig at oversettelsen utføres av noen som faktisk forstår det som han eller hun skal oversette.

En autorisert oversettelse. Kan alle oversettere kalle seg autorisert oversetter?

At en oversettelse er autorisert betyr at den er utført av en oversetter som har gjennomført og bestått en eksamen som statsautorisert translatør på Norges Handelshøyskole eller tilsvarande myndighet eller organisasjon i utlandet og er blitt autorisert oversetter eller statsautorisert translatør, som det heter i Norge.

Hvis oversettelsen er utført av en svensk, finsk, australsk, fransk eller tysk oversetter, stemples og undertegnes den av oversetteren som et bevis på at oversettelsen er autorisert. Er den utført i USA, Canada eller Storbritannia, vedlegger man en affidavit, der oversetteren under straffeansvar bekrefter at dette er en korrekt oversettelse som er utført etter beste evne. Avhengig av hvilket land den autoriserte oversettelsen er utført i, fremgår altså sertifiseringen på ulike måter.

Når trenger jeg en autorisert oversettelse? Blir den akseptert i hele verden?

Universiteter, myndigheter og domstoler krever som regel alltid en autorisert oversettelse. Autoriserte oversettelser brukes også i mange andre sammenhenger fordi autorisasjonen er et kvalitetsstempel, selv om det aldri er 100% garanti for at en autorisert oversettelse er helt feilfri.

Generelt kan man si at en autorisert oversettelse som er utført i ett land ikke er gyldig i et annet uten en apostille. En apostille bekrefter kun at oversetteren er kompetent og autorisert, men den kan også brukes for å bekrefte at et offentlig dokument er ekte. Vær oppmerksom på at den aldri bekrefter at oversettelsen er korrekt. En apostille får man hos Notarius Publicus i Sverige, Fylkesmannen i Norge og Landgericht i Tyskland, men dette varierer også fra land til land.

Kvalitetssikret oversettelse

Å velge riktig oversettelsesbyrå og oversetter er avgjørende for et godt resultat. Som nevnt ovenfor må oversetteren ha meget gode språklige og faglige kunnskaper for å kunne levere  oversettelser av høy kvalitet. Dessuten må oversettelsesbyrået ha gode rutiner for å kvalitetssikre oversettelsen i alle ledd fra valg av oversetter - den som er best egnet og ikke den billigste - til korrektur og produksjon av grafisk layout. Generelt kan man si at et oversettelsesbyrå som tar kvalitet og kvalitetssikring på alvor, har anstrengt seg og brukt både tid og mye penger på å bli et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå. Det finnes mange byråer som sier at de lever opp til kravene og det er bra, men det er fortsatt ikke det samme som når byrået må bevise overfor en sertifiseringsmyndighet at de praktiserer dette i ethvert henseende. Den sertifiserende myndigheten gjennomfører også løpende kontroll av et ISO-sertifisert oversettelsesbyrå for å sikre at byrået følger det regelverket som inngår i sertifiseringen, og at byrået tilfredsstiller kravene også etter at sertifisering er oppnådd. Tilsynsintervallet for et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå er maksimalt 24 måneder.

Hva betyr taushetsplikt?

Taushetsplikt betyr et forbud mot å røpe opplysninger som man får kjennskap til i forbindelse med et oversettelsesoppdrag. Taushetsplikten gjelder både muntlig, gjennom  handling eller på annet vis. Den 25. mai 2018 fikk vi personvernforordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). GDPR gjelder i hele EU og har som mål å skape et enhetlig og likeverdig nivå for å beskytte personopplysninger, slik at man ikke hindrer fri flyt av opplysninger innen Europa. I personvernforordningen er det mye som likner på de reglene som tidligere fantes i den norske personopplysningsloven. Translatørens taushetsplikt er regulert i forskrift om bevilling som statsautorisert translatør. De fleste bedrifter og organisasjoner har senest den 25. mai 2018 utarbeidet en policy om taushetsplikt. Et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå har som regel en meget høy standard for taushetsplikt.

Hva koster en profesjonell oversettelse, og hvorfor er det så dyrt?

"Allting er relativt", sa Einstein og han var jo relativt klok. Også følgende sitat av Carl Hammarén er nærliggende for oss: “Selv relativt sløve replikker blir spisse når de avfyres på fransk”. Vi holder oss til norsk og tillater oss å påstå at en oversettelse ikke er dyr, men faktisk utrolig billig. Å oversette en tekst fra engelsk til norsk koster fra NOK 1,50/ord for en enkel tekst til ca. NOK 2,00/ord for en statsautorisert oversettelse innen samme språkpar. En oversetter som arbeider heltid kan oversette ca. 2000 ord/dag, men det er ingen oversetter som kan fylle opp hver dag med oversettelsesarbeid, kanskje bare 40% av tiden sin. Hvis du vil regne ut hva en oversetter tjener, må du huske å trekke fra skatter, avgifter, driftskostnader o.l. Etter dette tenker du nok heller at oversettelser er billige. Hvis du fortsatt synes at det er dyrt, kan du levere bilen din på verksted eller be noen om å male huset ditt.

 “Det er den belestes forbannelse å finne et sitat når han leter etter en tanke”

Kontakt og andre spørsmål

Kontakt oss på e-post hvis du trenger mer informasjon.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100. Vi er spesialisert på å levere kvalitetsoversettelser og autoriserte oversettelser direkte på nett.

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>