Finansiell oversettelse

Finansiell oversettelse

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Økonomiske fagoversettelser
 • Økonomioversettere med målspråket som morsmål
 • Finansanalyser, årsregnskap, verdipapirprospekter
 • Banker, finansinstitusjoner, finansrådgivere

The Native Translator er spesialisert på oversettelsestjenester innen bank og finans.

Kvaliteten på en finansiell oversettelse avgjøres av tre viktige faktorer. Oversetteren må selvfølgelig beherske både kilde- og målspråket. Han/hun må ha meget gode kunnskaper om det fagområdet oversettelsen gjelder. Sist, men ikke minst: oversetteren må ha meget god evne til å uttrykke seg skriftlig.
Det finnes ingen snarveier. Det er ikke mulig å produsere en oversettelse av høy kvalitet hvis en av disse forutsetningene ikke er oppfylt. Derfor bruker vi kun universitetsutdannede, profesjonelle oversettere med fagkompetanse på sine respektive oversettelsesområder og naturligvis oversetter oversetterne våre kun til morsmålet sitt.

Hos oss får du oversettere med spesialisert kunnskap om finanssektoren som jobber ut fra strenge kvalitetssikringsprosesser og konfidensialitetsavtaler.

Finansiell terminologi

Oversettelser innen bank og finans må være entydige i innhold, ha presis bruk av terminologi og tydelighet i presentasjonen. Vår beviste evne til å levere på disse punktene er grunnen til at vi fortsetter vores samarbeid med mange av Europas beste finansielle bedrifter. Vi leverer ekspertoversettelse av økonomisk materiale skrevet med fokus på publikum - enten det er kollektive eller individuelle investorer. 

Vi har fremragende terminologiressurser for alle målspråkene våre. Dette betyr at oversetterne våre konsekvent kan bruke de senest oppdaterte IFRS-godkjente termene i viktige dokumenter som dokumentene nedenfor.

Vi har erfaring i å oversette:

 • Analyser
 • Aksjonærrapporter
 • Årsrapporter,
 • Årsregnskaper
 • Firmaattester
 • Kvartalsrapporter
 • Prospekter
 • Presentasjoner

Kvaliteten på vår flerspråklige oversettelsestjeneste avhenger av vår evne til å:

 • Bruke oversettere som arbeider med sitt morsmål.
 • Bruke oversettere som har relevante språklige kvalifikasjoner, samt minimum fem års erfaring i oversettelser innen bank og finans.
 • Bruke oversettere som er spesialister innen de emneområdene hvor de arbeider.
 • Levere finansielle oversettelsestjenester på over 60 språk.
 • Møte stramme tidsfrister uten at det går ut over kvalitet.
 • Tilby finansiell oversettelsetjeneste 24/7.
 • Bruke den aller nyeste oversettelsesteknologi

Finansiell oversettelse med kvalitetsgaranti: ISO 17100

Historisk har The Native Translator hatt en ledende posisjon blant Europas oversettelsesbyråer når det gjelder sertifisering. Vi var et av de første oversettelsesbyråene som ble kvalitetssertifisert, allerede i 2011. I tillegg til ISO 17100-sertifiseringen overholder vi også kravene i miljøstandarden ISO 14001 og standarden for informasjonssikkerhet og fortrolighet, ISO 27001. Les mer om våre sertifiseringer.

Konfidensialitet er vår etiske standard

EUs personvernforordning (GDPR), som kom i 2018, forandret måten som mange håndterte personopplysninger på, men det er ikke bare personopplysninger som må behandles strengt fortrolig. Industrispionasje foregår hver eneste dag, og resultatet av mange års forsknings- og utviklingsarbeid kan lett spoleres hvis sensitiv informasjon ikke håndteres på en ansvarlig måte. Vi lever opp til svært høye krav til informasjonssikkerhet og følger retningslinjene i ISO 27001.

Her bestiller du en finansiell oversettelse

Du kan bestille en profesjonell finansiell oversettelse eller en statsautorisert oversettelse av dokumenter direkte på nett. Last opp dokumentene dine, og bestill direkte på vår oversettelsesportal. Du betaler med kredittkortet ditt på nett via PayPal eller Saferpay, en trygg sveitsisk betalingsløsning.

For mer informasjon, kontakt oss døgnet rundt via e-post.

The Native Translator er et ISO 17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede finansielle oversettelser direkte gjennom Internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>