Oversettelse av InDesign-filer

Oversettelsestjeneste for InDesign-filer

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Oversettelser av dokumenter
 • Medisinske, juridiske, tekniske, økonomiske dokumenter
 • Autoriserte oversettelser med underskrift og stempel
 • Alle typer oversettelser til 60 språk

Ønsker du å oversette dine filer fra Adobe InDesign til flere språk?

The Native Translator tilbyr en oversettelsestjeneste for InDesign-filer. Vi oversetter innholdet raskt og presist, samtidig som vi kan hjelpe deg med å justere i dokumentets layout. Send oss originalfilen, vi oversetter direkte i den og ikke i en separat tekstfil. Vi tilpasser oversettelsen til den eksisterende layouten og omvendt, leser korrektur og sender deg oversettelsen i originalfilen samt en trykkeklar PDF

Enkelt – Du sender oss dine InDesign-filer, og vi returnerer den oversatte filen med alt innhold på den samme plasseringen som i kildeteksten. 

Fonter – Vi gir deg de riktige fonter og retningslinjer for bruken av dem, selv ved vanskelige kyrilliske og indiske skrifttyper som arabisk og hindi.

Kostnadseffektivt – Våre priser er konkurransedyktige.

Enkle og kostnadseffektive oversettelser

Vi benytter avanserte verktøy som hurtig importerer innholdet i InDesign-filer til oversettelsesverktøyet Trados. Sammen med våre dyktige menneskelige oversettere utarbeides det her eksakte og korrekte oversettelser. Når oversettelsen er ferdig eksporterer vi innholder og oppretter en ny InDesign-fil for målteksten, med samme layout som kildeteksten.

Gode tips ved innsending av InDesign-filer

Når man oversetter tekster fra norsk til andre språk kan den ferdige oversettelsens tekstvolum hurtig øke med 5 til 30 %. Ved bruk av vår oversettelsestjeneste for InDesign-filer anbefaler vi derfor at du trimmer ned innholdet før det sendes inn til oversettelse, da økning av tekstvolum kan påvirke InDesign-filens layout. Kyrilliske språk (Russisk, serbisk osv.) har den største volumøkningen. Asiatiske tegn (kinesisk, koreansk, japansk) resulterer vanligvis i et tekstvolum som er tilsvarende eller lavere kildetekstens størrelsesvolum.

Språket vårt

Oversettelse handler ikke bare om å oversette en tekst fra et språk til et annet. Det handler også i stor grad om å “snakke” et språk som mottakeren kan forstå. Kultur- og språkforskjeller kan lett påvirke hvordan et innhold fortolkes og oppfattes. Her er noen av de språkene vi oversetter InDesign-filer til og fra: arabisk, bosnisk, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, farsi, finsk, flamsk, fransk, gresk, hindi, islandsk, italiensk, irsk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk, lettisk, litauisk, maltesisk, montenegrinsk, nederlandsk, norsk, portugisisk, polsk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.

Profesjonelle oversettelser av InDesign-filer med vår kvalitetsgaranti ISO 17100

The Native Translator har som mål å levere oversettelser med teknisk kvalitet av beste standard. For å oppnå denne standarden er ISO 17100:2015/Amd:2017-sertifisert (tidligere EN 15038), og det har vi vært siden 2011. Disse sertifiseringene opprettholdes gjennom regelmessig evaluering utført av et godkjent evalueringsorgan.

Ønsker du et tilbud på oversettelse av InDesign eller trenger du mer informasjon?

Du kan kontakte oss døgnet rundt på e-post for å få mer informasjon.

The Native Translator er et ISO 17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede oversettelser direkte gjennom Internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>