The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medisinsk oversettelsestjeneste

Profesjonell medisinsk oversettelsestjeneste

Vi har kompetansen til å fullføre den medisinske oversettelsen du trenger, alt fra enkle medisinske kvitteringer for forsikringsøyemed, til komplekse farmasøytiske forskningsrapporter. Vi har oversettere med medisinske og vitenskapelige bakgrunner, slik at du ikke trenger å bekymre deg for kompleksiteten som normalt omgir medisinske oversettelser. Vi besitter alle de nødvendige ressursene. Blant det vi kan oversette er pasientinformasjon og epikriser, produktbeskrivelser av legemidler/teknisk utstyr, websider og brosjyrer.

Medisinske oversettere med spisskompetanse

Fordi medisinsk og farmasøytisk oversettelse er en svært spesialisert disiplin med bestemte målgrupper, er en intelligent tilnærming til oversettelsen det aller viktigste. 
Det er derfor vi kan tildele oversettere med spisskompetanse som er leger, bioingeniører eller har erfaring fra nettopp ditt medisinske felt og som besitter eksepsjonelle språkferdigheter. Disse oversetterne er ekstremt nøye kontrollert og kvalitetssikret av oss personlig.

Sikker håndtering

Våre systemer er raffinerte. Vi har utviklet rutiner som sikrer innholdet ditt. Alle våre oversettere og prosjektledere arbeider innen et nøye overvåket sentralsystem for å sikre at du kan ha tillit til å overlate dine personlige og sensitive opplysninger i vår besittelse. Tillit er hovedfokuset i arbeidet vårt.

Noen av de medisinske oversettelsene vi tilbyr:

  • Pasientinformasjon og epikriser
  • Produktbeskrivelser av legemidler
  • Produktbeskrivelser av teknisk utstyr
  • Journaler
  • Kliniske protokoller
  • Klinisk, toksikologisk, farmasøytisk og biologisk informasjon
  • Forsikringsrapporter
  • Pasientinformasjonspapirer
  • Pakningsvedlegg

Profesjonelle oversettelser med vår kvalitetsgaranti

The Native Translator er sertifisert i henhold til den internasjonale ISO17100-standarden, et anerkjent kvalitetskriterie som gjelder spesielt for oversetterbyråer. Vårt arbeid gjennomgås jevnlig av Austrian Standards Institute, som tjener som den internasjonale sertifiserende myndigheten. Dette gir deg således, som vår klient, det høyeste nivået av sikkerhet.

Konfidensialitet er vår etiske standard

Vi håndterer sensitiv informasjon hver eneste dag. Vi er alltid nøye med å opprettholde streng konfidensialitet. 

Skulle du ønske ytterligere informasjon, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss hele døgnet via Opens window for sending email e-post.

Du kan få pristilbudet ditt rett her på under etter minutt, og også bestille oversettelsen din direkte online « Opens internal link in current windowvis pristilbud »

The Native Translator er et ISO17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede medisinske oversettelser direkte gjennom Internett.