Bestill oversettelsen din online 24/7

Last opp dokumentet eller teksten din og bestill her.

Trenger du personlig hjelp eller råd?

Kontakt oss på e-post, vi hjelper deg gjerne.

Profesjonell oversettelse og lokal tilpasning av nettsider

Oversettelse og lokal tilpasning av nettsider 

Oversettelse og lokal tilpasning av nettsider handler om at man endrer og gjør eksisterende nettsider tilgjengelig for andre målgrupper tilpasset deres kulturelle forhold. Mer enn 1/3 av alle internettbrukere har ikke engelsk som morsmål. Forrester Research har gjennomført en undersøkelse som viser at de besøkende oppholder seg dobbelt så lenge på en nettside (stickiness) hvis den er på deres eget språk. Lokal tilpasning av nettsider har åpenbare fordeler for bedrifter som ønsker å ekspandere til nye markeder, treffe et globalt publikum og øke sin internasjonale omsetning.

The Native Translator kan ta seg av oversettelse av bedriftens nettsider og avlaste bedriftens utviklere og markedsføringseksperter. Det er ingen forutsetning for samarbeidet at dere har et Content Management System. Dere stiller ganske enkelt kildefilene til vår disposisjon, og så returnerer vi de oversatte filene klare for opplasting.  

The Native Translator har lang erfaring i lokal tilpasning og kvalitetskontroll av nettsider og tilbyr følgende tjenester: 

Analyse for lokal tilpasning av nettsider

På grunnlag av en kravspesifikasjon, en prosjektutviklingsanalyse og en kundetilpasset prosjektplan får dere oversikt over faktiske kostnader og en fremdriftsplan for gjennomføring av arbeidet.

Oversettelse av nettsideinnhold 

Vi sørger for at nettsidene ikke bare blir oversatt, men også språklig og kulturelt tilpasset. Ordforråd, grammatikk, tegnsetting, stil og språklig nivå kvalitetssikres slik at det anvendte språket gjenspeiler målgruppens kultur og samfunn.

Lokal tilpasning av layout og sidenavigasjon

Ofte blir layouten påvirket av oversettelsen, f.eks. kan det være ulikt plassbehov avhengig av målland. Viktige vurderinger ved lokal tilpasning av nettsider er hvilke sider som skal være tilgjengelig og om teksten skal leses fra høyre mot venstre eller ovenfra og nedover.

Tilpasning av bilder til målgruppen 

Bilder kan inneholde mer eller mindre subtile budskap. Uten å vite det kan bedriften eller produktene deres fremkalle negative konnotasjoner, som kan irritere eller til og med fornærme tilskuerne. Bilder må kontrolleres nøye og muligens tilpasses, slik at bedriften og dens utsagnskraft fremstår på en positiv måte.

Lokal tilpasning av symboler

Også symboler kan være problematiske ved lokal tilpasning. For en internasjonal målgruppe kan vestlige symboler ha en helt annen betydning. Ved markedsføring i utlandet må man ofte modifisere fingre, hus og dyr. I forbindelse med den lokale tilpasningsprosessen blir også visning av klokkeslett og dato, måleenheter, valuta, tallsystemer og skrifttyper identifisert og korrekt formatert.

Kulturell tilpasning av farger

Farger er ikke like viktig, men også disse kan ha en kulturell betydning som må analyseres i forbindelse med lokal tilpasning av nettsider. Gjennom riktig fargevalg unngår man skjult betydning og fremmer brukernes aksept. Fargen «rosa» står for «tillit» i Korea, «gult» betyr «åndelig kraft og visdom» i Kina og «rødt» uttrykker «renhet» i India. Valg av farger har ikke alltid negative følger, men det er tilrådelig at subtilt uønsket betydning unngås.

Kontroll av lokal tilpasning og kvalitetssikring

Language Scientific tilbyr to typer kontrolltjenester. Våre teknikere gjennomfører en funksjonskontroll og sørger for at lokalt tilpassede nettsider fungerer like godt som de opprinnelige sidene, og at lenkene virker slik de skal. Gjennom språklig kontroll får man kvalitetssikret oversettelsen ut fra kontekst og verifisert om teksten er konsistent på alle nettsidene.

Teknologi for lokal tilpasning

The Native Translator tilpasser tekniske løsninger ved hjelp av nyeste teknologi. Vi har kompetanse til å arbeide internt med enhver teknologi som brukes på internett. Teknikerteamet vårt har erfaring med mange nettbaserte applikasjoner og formater (inkludert .asp, .html, .dhtm, .php). Alle filtyper blir nøye analysert, klargjort for oversettelse og teknisk bearbeidet optimalt ut fra tid og kvalitet.

Vi kan veilede dere ut fra beste praksis og teknologiske fordeler og skreddersy den lokale tilpasningsprosessen slik at målet om å få innpass på det globale markedet oppnås gjennom konsistente resultater og kostnadsreduksjon.

Trenger dere hjelp fra en erfaren bedrift som vet hvordan man tilpasser nettsider lokalt? The Native Translator er et godt valg. Vi samarbeider med både store og små bedrifter som er internasjonalt aktive.

Kontakt og flere opplysninger

Send oss en e-post hvis du trenger flere opplysninger.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100. Vi er spesialisert på å levere oversettelser med kvalitetsgaranti direkte via internett.

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>