Oversetter Online

Oversetter online ISO 17100 sertifisert

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Tilbud for bedrifter
 • Fordelaktige rammeavtaler
 • Storkunderabatt
 • Oversettelsestjenester døgnet rundt
 • Dedikert prosjektleder

BE OM INFORMASJON

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti
Oversettelser av dokumenter
 • Medisinske, juridiske, tekniske, økonomiske dokumenter
 • Autoriserte oversettelser med underskrift og stempel
 • Alle typer oversettelser til 60 språk

Kvalitetssertifisert oversetterbyrå online

The Native Translator er et oversetterbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100. Med over 5500 profesjonelle oversettere i nettverket vårt har vi både kapasitet og kompetanse til å dekke hele ditt oversettelsesbehov – døgnet rundt. Takket være vårt globale nettverk av dyktige oversettere blir alle oversettelser utført av språkeksperter som bare oversetter til sitt eget morsmål. De har svært god lingvistisk evne, dvs. evne til å uttrykke seg i skrift, og er dessuten spesialisert innen en spesifikk bransje eller sektor og kjenner terminologien.

Vi utfører kvalifisert oversettelse online:

Juridiske oversettelser: Kontrakter, avtaler, sertifikater, testamenter, partnerskapsavtaler og en lang rekke andre juridiske dokumenter. Våre oversettere i dette området har juridisk erfaring.

Økonomiske oversettelser: Regnskapsdokumenter, finansielle rapporter, kjøpsordre, økonomiske avtaler og en rekke andre dokumenter som passer i denne kategorien. Våre Norske økonomiske oversettere garanterer at dine oversatte økonomiske dokumenter vil være fullstendig feilfrie.

Dokument oversettelser: Forretningsrapporter, profesjonelle artikler, referat fra styremøter, intern kontorkommunikasjon, elektroniske dokumenter, prosjektforslag osv. Våre Norske forretningsoversettere har årevis av erfaring i diverse forretningsområder, så vel som kommunikasjonsegenskapene som må til for å gi deg en fullverdig oversettelse.

Tekniske oversettelser og lokalisering: Bruksanvisninger, IT, programvare, instruksjonsmanualer osv. Våre Norske tekniske oversettere har en rekke egenskaper innen forskjellige tekniske felt og kan uten problem oversette svært kompliserte tekniske dokumenter med passende terminologi uten at innholdet lider.

Markedsførings- og reklame oversettelser: Plakater, reklamer, pressemeldinger, promo-matriell, nettsider og en rekke andre reklamedokumenter. Våre Norske markedsføringsoversettere gir en dypere kulturell forståelse til deres oversettelser.

Vi oversetter mellom 60 språk, hvorav 25 er direkte online

Oversettelse handler ikke bare om å oversette en tekst fra et språk til et annet. Det handler også i stor grad om å “snakke” et språk som mottakeren kan forstå. Kultur- og språkforskjeller kan lett påvirke hvordan et innhold fortolkes og oppfattes. Her er noen av de språkene vi oversetter tekster og dokumenter til og fra: arabisk, bosnisk, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, farsi, finsk, flamsk, fransk, gresk, hindi, islandsk, italiensk, irsk, japansk, kinesisk, koreansk, kroatisk, kurdisk, lettisk, litauisk, maltesisk, montenegrinsk, nederlandsk, norsk, portugisisk, polsk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tysk, tyrkisk, ukrainsk og ungarsk.

Profesjonelle oversettelser med vår kvalitetsgaranti online

The Native Translator er sertifisert i henhold til den internasjonale ISO 17100-standarden, et anerkjent kvalitetskriterie som gjelder spesielt for oversetterbyråer. Vårt arbeid gjennomgås jevnlig av Austrian Standards Institute, som tjener som den internasjonale sertifiserende myndigheten. Dette gir deg således, som vår klient, det høyeste nivået av sikkerhet.

Konfidensialitet er vår etiske standard

EUs personvernforordning (GDPR), som kom i 2018, forandret måten som mange håndterte personopplysninger på, men det er ikke bare personopplysninger som må behandles strengt fortrolig. Industrispionasje foregår hver eneste dag, og resultatet av mange års forsknings- og utviklingsarbeid kan lett spoleres hvis sensitiv informasjon ikke håndteres på en ansvarlig måte. Vi lever opp til svært høye krav til informasjonssikkerhet og følger retningslinjene i ISO 27001.

Du kan få pristilbudet ditt på rett her under etter minutt, og også bestille oversettelsen din direkte online vis pristilbud.

Skulle du ønske ytterligere informasjon, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss hele døgnet via e-post.

The Native Translator er et ISO 17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede oversettelser direkte gjennom Internett.

Raskt tilbud på nett
FÅ ET TILBUD
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-sertifisert
 • Informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001
 • Miljøstandarder i henhold til ISO 14001
 • Garantert perfekt, kvalitetsgaranti

Disse selskapene stoler på kvaliteten vår!

<
>