The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk oversettelse til og fra kinesisk

Tekniske oversettelser til og fra kinesisk krever gode språklige og tekniske kunnskaper

Tekniske oversettelse krever høy språklig kompetanse og teknisk spesialkunnskap, og derfor blir alle våre oversettelser utført av høyt utdannede kinesiske oversettere som har spesialisert seg på sitt tekniske fagområde og har målspråket som morsmål. Våre eksperter som oversetter til og fra kinesisk kan håndtere alt fra installasjonsveiledninger, instruksjonsbøker, produktspesifikasjoner til kreative tekster som markedsføringsmateriale, Power Point- presentasjoner og hjemmesideinnhold.

Konsekvent terminologi i tekniske oversettelser til og fra kinesisk

Terminologi er en meget viktig del av oversettelsesprosessen. Gjennomtenkt og konsekvent terminologi gir betydelige innsparinger for deg, takket være bedre tekstkvalitet og færre rettelser. Ved terminologistyring struktureres og samles virksomhetens spesifikke terminologi i termbaser. En termbase kan integreres med våre egne oversettelsessystemer, der oversetteren automatisk får opplyst det korrekte ordet eller begrepet når det er tilgjengelig i systemet. Samtidig vil den automatiske kvalitetskontrollen i oversettelsessystemet angi eventuelle uoverensstemmelser i terminologien i den oversatte teksten. Det er viktig for oversettelser at ord og begreper oversettes på samme måte hver gang. Det sørger for konsekvent språkbruk, både i den aktuelle teksten og i fremtidige oversettelser. Vi oppretter en kundespesifikk termbase for de språkene vi oversetter til. Den er fortrolig og blir kun brukt til dine oversettelser.

Teknisk oversettelse til/fra kinesisk innen mange fagområder

  • Elektronikk
  • Energi 
  • IT og telekommunikasjon
  • Maskinteknikk
  • Medisinsk utstyr og laboratorieinstrumenter 
  • Olje- og gassutvinning
  • Prosessteknologi

Teknisk oversettelse til og fra kinesisk fra mer enn 30 språk

Her er noen av de språkene vi oversetter til og fra kinesisk: norsk, arabisk, baskisk, bulgarsk, katalansk, dansk, kinesisk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galicisk, gresk, hindi, hollandsk, islandsk, italiensk, irsk, japansk, koreansk, kurdisk, lettisk, litauisk, maltesisk, persisk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbokroatisk, slovakisk, slovensk, svensk, spansk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk.

ISO 17100-sertifisering gir kvalitetsgaranti

Du er alltid garantert den høyeste kvaliteten når du bruker byrået vårt til å oversette tekniske dokumenter til eller fra kinesisk. Vårt globale team består av mer enn 5 500 tekniske oversettere fra hele verden, og hver enkelt av dem er en spesialist innen sitt fag. Oversettelsesprosjektet ditt er derfor i gode hender hos våre tekniske oversettere.

For oss er fortrolighet en selvfølge

Vi håndterer ofte meget følsomme opplysninger, og derfor legger vi stor vekt på å holde disse opplysningene fortrolige.

Her bestiller du en teknisk oversettelse til eller fra kinesisk

Du kan bestille tekniske fagoversettelser fra norsk til kinesisk eller kinesisk til norsk direkte på nettet. Last opp dokumentet ditt og bestill direkte på vårs Opens internal link in current windowoversettelsesportal.

Kontakt og mer informasjon

Du kan kontakte oss på Opens window for sending emaile-post 24 timer i døgnet, året rundt, hvis du har behov for mer informasjon.

The Native Translator er et ISO17100-sertifisert oversettelsesbyrå som er spesialisert på å levere kvalitetssikrede tekniske oversettelser til/fra kinesisk direkte via Internett.