The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

OVERSETTELSER TIL OG FRA ENGELSK

Profesjonelle oversettere til og fra engelsk

Vi tilbyr ISO 17100-sertifiserte, profesjonelle oversettelser til og fra engelsk, utført av kvalifiserte oversettere som kun oversetter til sitt eget morsmål og som behersker språket sitt perfekt. Alle oversettere har utdanning innen språk, profesjonell erfaring på ett eller flere spesialområder og meget god kjennskap til terminologien på dette eller disse områdene.

Autoriserte oversettelser til og fra engelsk – bekreftede oversettelser til og fra engelsk

The Native Translator tilbyr autoriserte og bekreftede oversettelser til og fra engelsk samt 99 andre språk. Autorisasjonen eller bekreftelsen effektueres ved at dokumentet påføres et stempel eller at det medfølger en kort erklæring. Prosedyrene for og definisjonene på en autorisert/bekreftet oversettelse varierer fra land til land. Generelt betyr det at oversettelsen er utført av en offentlig godkjent oversetter. Våre autoriserte oversettelser uføres av autoriserte oversettere over hele verden som har relevant dokumentasjon på sin sertifisering. Vi leverer det oversatte dokumentet som PDF-fil, men hvis det også er nødvendig å ha originalformatet, kan man velge “Oversettelse i papirkopi” ved bestilling.

Engelske oversettere spesialisert innen:

• Tekniske oversettelser
• Økonomiske oversettelser
• Juridiske oversettelser
• Oversettelser av markedsføring og lokalisering
• Medisinske og farmasøytiske oversettelser
• Oversettelse av hjemmesider og lokalisering.

Morsmålsprinsippet

Morsmålsprinsippet er en av hjørnesteinene i alle oversettelser til og fra engelsk, og det viktig at det tas i betraktning når du velger den oversetteren som skal utføre din oppgave. Dette prinsippet går ut på at en oversetter alltid oversetter til sitt eget morsmål. En innfødt språkbruker med engelsk som morsmål oversetter til engelsk, en innfødt språkbruker med norsk som morsmål oversetter til norsk osv. Begrepet «innfødt språkbruker» brukes om en person som er født, oppvokst og utdannet i det landet der målspråket er det offisielle språket.

ISO 17100-sertifiserte oversettelser til og fra engelsk

The Native Translator har som mål å levere oversettelser med den aller høyeste kvalitetsstandarden. Vi oppfyller selv de høyeste krav til kvalitet, og i 2011 ble vi ISO 17100:2015-sertifisert (tidligere EN 15038). Denne kvalitetssertifiseringen opprettholdes gjennom regelmessig revisjon utført av en offisiell kontrollmyndighet.
ISO-standarder (International Organization for Standardization) hjelper blant annet organisasjoner til å leve opp til beste praksis i bransjen og å sikre at kundenes behov etterkommes. Send oss en e-post hvis du ønsker en oversettelse til eller fra engelsk
som er i samsvar med ISO 17100-standarden.

Full fortrolighet

For oss er det en selvfølge at alle kundedata og -dokumenter behandles strengt fortrolig. Våre ekspertoversettere er forpliktet av strenge fortrolighetsavtaler.

Du kan bestille en oversettelse her

Du kan bestille en profesjonell oversettelse eller en autorisert oversettelse til eller fra engelsk av dokumenter direkte på nett. Last opp dokumentene dine, og bestill direkte på vår Opens internal link in current windowoversettelsesportal.

Kontakt og andre spørsmål

Kontakt oss via Opens window for sending emaile-post hele døgnet, året rundt, hvis du trenger mer informasjon.

The Native Translator er et ISO 17100-sertifisert oversettelsesbyrå online som er spesialisert på å levere kvalitetssikrede oversettelser direkte på nett.