The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Profesjonell tysk oversettelse online

Profesjonell tysk oversetter og statsautorisert translatør norsk - tysk og tysk - norsk

The Native Translator tilbyr profesjonell oversettelse tysk-norsk og norsk-tysk for enhver juridisk, teknisk og medisinsk dokumentasjon, regnskap, rapporter, håndbøker, datablad, bedriftsprofiler, reklamemateriell etc. Våre tyske oversettere og lingvister er født og oppvokst i Tyskland, og har i tillegg minst en bachelorgrad.

Juridisk tysk oversettelse

Vi er spesialister på juridisk oversettelse og har i over 10 år levert oversettelser til advokatbransjen, politi, domstoler, myndigheter, privatpersoner og EU-domstolen. Som statsautoriserte tyske oversettere er vi også underlagt taushetsplikt. Vi tilbyr også statsautorisert norsk til tysk oversettelse fra oversettere som er godkjent av tyske føderale domstoler.

Teknisk tysk oversettelse

Ettersom teknisk oversettelse krever høye lingvistiske ferdigheter og teknisk spesialisering, blir enhver oppgave oversatt av en høyt utdannet oversetter som spesialiserer seg på ditt tekniske felt og har tysk som sitt morsmål. Vi tilbyr teknisk tysk oversettelse innen mange forskjellige fagområder og bransjer, inkludert for eksempel bygg og anlegg, energi og miljø, næringsmiddel-industrien, IT og telekommunikasjon mv.

Medisinsk tysk oversettelse

Oversettelse av kliniske undersøkelser, medisinske diagnoser, resepter og lege-erklæringer som utelukkende utføres av profesjonelle oversettere som er utdannet innen medisin. Vi oversetter også tekster innen farmakologi.

Tyske translatører og oversettere

Våre profesjonelle tyske translatører og oversettere har utført hundrevis av tyske oversettelser i beste kvalitet for våre kunder. Hver enkelt oversettelse er skreddersydd for å imøtekomme kundens spesifikke behov. Våre kompetente og oppmerksomme korrekturlesere er nøye med revideringen av oversettelsene vi produserer, slik at vi kan garantere våre klienter at våre tyske oversettelser er perfekt utført. Alle våre translatører er morsmålspesialister og oversetter mellom språkene de bruker til daglig. Dette betyr fortrolighet med den aktuelle språkbruken, språklige nyanser og regionale dialekter.

Vi leverer tyske oversettelser i over 200 ulike språkkombinasjoner for våre forretningskunder over hele verden. Våre to mest vanlige språkkombinasjoner er tysk til norsk og norsk til tysk.

Statsautorisert tysk oversettelse

The Native Translator er kapabel til å levere autoriserte oversettelser til og fra tysk, samt 99 andre språk. Det faktum at en oversettelse er autorisert eller akkreditert vil indikeres på oversettelsen med et stempel eller medfølgende brev. Akkrediteringsprosesser og definisjonen av en Statsautorisert oversettelse varierer fra land til land. Generelt betyr dette at oversettelsen er utført av en offisielt anerkjent oversetter. Våre akkrediterte oversettelser er utført av Statsautorisert translatører over hele verden, som alle har de nødvendige juridiske rettigheter og dokumenter som bekrefter deres akkreditering. Vi leverer det oversatte dokumentet som en PDF-fil, men hvis du trenger det originale dokumentet, velger du helt enkelt "oversettelse med papirkopi" når du bestiller din oversettelse.

Morsmålsprinsippet

Morsmålsprinsippet er i fokus for oversettelser til og fra tysk og er svært viktig når vi skal vurdere oppdrag til oversettere av dine dokumenter. Prinsippet er at en oversetter kun skal oversette til sitt morsmål. En norsk morsmålstaler oversetter tekster til norsk, en tysk morsmålstaler oversetter innhold til tysk osv. En morsmålstaler er en person som er født, oppvokst og har skolegang og utdannelse i et land der målspråket er landets offisielle språk. 

Oversettingstjenester til og fra tysk med ISO 17100-sertifisering

The Native Translator bekrefter sin forpliktelse til å følge den høyeste standard mht oversettelsens kvalitet. For å oppnå denne standarden fikk vi i 2011 sertifisering etter ISO 17100:2015* (tidligere EN 15038).  Denne sertifiseringen oppdateres regelmessig med tester hos en offisiell testinstans.

ISO-standardene (International Organization for Standardization) bistår organisasjoner i å overholde bransjens Best Practices og sikrer dermed at vi er i stand til å oppfylle eller til og med overgå kundens vilkår. Dersom du trenger en oversettelse til eller fra tysk som oppfyller kravene i standarden ISO 17100, kontakt oss per Opens window for sending emailE-Mail.

Taushetsplikt

Vi har absolutt taushetsplikt mht behandling av kundens data og dokumenter. Våre fagoversettere har forpliktet seg til å holde slik informasjon konfidensiell.

Her kan du bestille oversettelse av et tysk dokument.

Her kan du bestille en fagoversettelse til tysk eller en bekreftet oversettelse av juridiske dokumenter til tysk. Last opp ditt dokument og bestill direkte i vår Opens internal link in current windowOversetterportal.

Kontakt og flere opplysninger

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss på Opens window for sending emailE-Mail – vi er tilgjengelige 24/7, hele året!

The Native Translator er et ISO17100 sertifisert online-oversetterbyrå som har spesialisert seg på direkte levering online av tyske kvalitetsoversettelser.

Få din personlige priskvotering