The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Engelsk patent oversettelse

Engelsk patent oversettelse

The Native Translator leverer nøyaktig oversettelse av patenter. Engelske "innfødte" oversettere utfører våre patent oversettelser, og de har både erfaring innen patent-oversettelse og kunnskap om angjeldende lover, akseptert praksis og forskrifter.

Alle patent-oversettelser går gjennom en grundig kvalitetskontroll utført av en like kvalifisert korrekturleser, for å sikre nøyaktigheten og riktigheten i språket.Hvis nødvendig kan krav og andre kritiske deler av teksten etterses av en lokal patent-advokat for å sikre den lovlige nøyaktigheten.

Ta kontakt via Opens window for sending emaile-post for mer informasjon.