The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Engelsk farmasi oversettelse

Engelsk farmasi oversettelse levert av profesjonelle innen helsesektoren.

Den farmasøytiske industrien trenger detaljert dokumentasjon på alle prosesser og produkter. Dokumentasjonen må bli lokalisert med fullstendig nøyaktighet og med null muligheter for feiltolking. Vi benytter oss av over 5000 oversettere rundt om i verden, hver av dem lokalisert der hvor det språket de er spesialister på, er det språket som snakkes i landet.

Vi oversetter ofte følgende typer engelske farmasøytiske dokumenter:

  • Kasuistikk/Case reports
  • Rapporter fra kliniske tester
  • Søknader til myndighetene
  • Tidsskrifter og publikasjoner
  • Materiell til markedsføring og undervisning
  • Pakningsvedlegg
  • Patenter
  • Standardprosedyrer

Engelsk farmasi oversettelser du kan stole på.