The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Umiddelbar priskvotering

Finansiell oversettelsestjeneste

Oversettelse av finansielle dokumenter

Hos The Native Translator oversetter vi mange tusen ord i måneden fra og til norsk for finansielle kunder. Vi oversetter til over 100 språk og benytter oss alltid av kvalifiserte oversettere med målspråket som morsmål.

Vi tilbyr en kostnadseffektiv finansiell oversettelsestjeneste som er skreddersydd for bank- og finansinstitusjoner. Våre oversettere har bakgrunn innenfor juss, markedsføring og økonomi, og tildeles oversettelsesprosjekter der fagstoffet i kildeteksten tilsvarer deres fagområde.

Statsautoriserte finansielle oversettelser

Alle våre finansielle oversettelsesprosesser og systemer er statsautorisert i henhold til EN15038, som er den høyeste globale standard for oversettelsestjenester. Vi er også medlem av The American Translators Association (ATA). Våre ansatte er svært kvalifiserte, og våre systemer for intern testing og validering sikrer at oversettelsen har høy kvalitet. Vi tilbyr en finansiell oversettelsestjeneste med statsautoriserte oversettelser for nesten alle land.

Finansiell oversettelsestjeneste med rask behandling

Vi tilbyr en finansiell oversettelsestjeneste som kan gi deg rask behandlingstid på oversettelser, selv på dokumenter med veldig store volum. Ved at flere oversettere jobber med større dokumenter samtidig, kan vi produsere 2.000-3.000 ord per dag, noe som gjør det mulig å få store dokumenter oversatt i løpet av et par dager.

Vi oversetter finansielle dokumenter som:

  • Årsrapporter
  • Revisjonsuttalelser
  • Revisjoner og juridiske dokumenter
  • Kontantstrømoppstilling
  • Årsregnskap og kontoer
  • Resultatregnskap
  • Normer og forskrifter
  • Skatt og regnskapsbilag

Profesjonelle oversettelser med vår kvalitetsgaranti

The Native Translator er sertifisert i henhold til den internasjonale ISO17100-standarden, et anerkjent kvalitetskriterie som gjelder spesielt for oversetterbyråer. Vårt arbeid gjennomgås jevnlig av Austrian Standards Institute, som tjener som den internasjonale sertifiserende myndigheten. Dette gir deg således, som vår klient, det høyeste nivået av sikkerhet.

Konfidensialitet er vår etiske standard

Vi håndterer sensitiv informasjon hver eneste dag.   Vi er alltid nøye med å opprettholde streng konfidensialitet. 

Skulle du ønske ytterligere informasjon, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss hele døgnet via Opens window for sending email e-post.

Du kan få pristilbudet ditt på rett her under etter minutt, og også bestille oversettelsen din direkte online « Opens internal link in current windowvis pristilbud »

The Native Translator er et ISO17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede oversettelser direkte gjennom Internett.