The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Profesjonelle fagoversettere og statsautoriserte translatører mellom norsk og engelsk.

Universitetsuddannede professionelle engelske oversættere med fagkompetence

En oversettelse til engelsk blir god bare hvis den utføres av en som er vokst opp med språket. Hvis man ikke har engelsk som sitt førstespråk, kan det være visse uttrykk eller ordkombinasjoner man ikke kjenner. Derfor bruker The Native Translator kun faglige oversettere som oversetter til sitt engelske morsmål.

Statsautorisert oversettelse fra norsk til engelsk direkte online

Her kan du bestille en statsatuorisert oversettelse fra norsk til engelsk direkte online, og vi leverer den ferdige oversettelsen online via e-post, men om nødvendig også som en original sendt med ordinær postgang. Statsautoriserte oversettelser blir brukt til slike dokumenter som fødselsattest, vigselsattest, navnemelding, skillsmisserklæring, utdanningsutskrifter, økonomiske papirer og mange andre formål.

Profesjonelle oversettelser til engelsk med vår kvalitetsgaranti

The Native Translator er sertifisert i henhold til den internasjonale ISO17100-standarden, et anerkjent kvalitetskriterie som gjelder spesielt for oversetterbyråer. Vårt arbeid gjennomgås jevnlig av Austrian Standards Institute, som tjener som den internasjonale sertifiserende myndigheten. Dette gir deg således, som vår klient, det høyeste nivået av sikkerhet.

Konfidensialitet er vår etiske standard

Vi håndterer sensitiv informasjon hver eneste dag. Vi er alltid nøye med å opprettholde streng konfidensialitet. 

Skulle du ønske ytterligere informasjon, inviterer vi deg til å ta kontakt med oss hele døgnet via Opens window for sending email e-post.

Du kan få pristilbudet ditt på rett her under etter minutt, og også bestille oversettelsen din direkte online « Opens internal link in current windowvis pristilbud »

The Native Translator er et ISO17100-kvalitetssertifisert oversetterbyrå online, spesialisert på å tilby, kvalitetssikrede engelske oversettelser direkte gjennom Internett.