The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

The Native Translator – et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå for oversettelser til eller fra russisk.

Du kan gi oss i oppdrag å utføre en faglig og/eller autorisert oversettelse til eller fra russisk mot 30 andre språk, f.eks. engelsk – russisk, norsk – russisk eller russisk – fransk, eller motsatt.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO-standard 17100, og som har spesialisert seg på oversettelser til eller fra russisk. Oversetterne våre har mange års erfaring i sine respektive fagområder. De har fullført en universitetsutdannelse og oversetter selvsagt alltid til det målspråket som er deres morsmål.  

Autorisert oversettelse fra norsk til russisk

Når du gir oss i oppdrag å utføre en autorisert oversettelse fra norsk til russisk, blir arbeidet gjort av en oversetter som er blitt offentlig autorisert av det russiske rettsvesenet. Oversettelser fra russisk til norsk utføres av oversettere som har bestått translatøreksamen ved Norges Handelshøyskole. Vi gjør det slik fordi autoriserte oversettelser som regel bare er gyldige i det landet der de er laget, med mindre de også er påført et apostillestempel fra en notar eller domstol.

Når juridiske tekster eller finanstekster og -dokumenter skal oversettes, er det som oftest et krav at oversettelsen må være autorisert. Dokumenter som må oversettes av autoriserte russiskoversettere er f.eks. bedriftsavtaler, vitnemål og offentlige dokumenter, skifteattester, protokoller fra bedriftsforsamlinger, kjennelser, fullmakter, fødselsattester, donasjonsdokumenter, leieavtaler, samarbeidsavtaler, konsulentavtaler, kjøpekontrakter, tilbud, avtaler om taushetsplikt og konfidensialitet, skilsmissevedtak, gjeldsbrev, testamenter o.l.

Autoriserte oversettelser til eller fra russisk mot flere enn 30 andre språk

Vi oversetter til eller fra russisk mot bl.a. følgende språk: Arabisk, baskisk, bulgarsk, katalansk, kinesisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galisisk, gresk, hindu, nederlandsk, islandsk, irsk, italiensk, japansk, koreansk, kurdisk, latvisk, litauisk, maltesisk, norsk, persisk (farsi), polsk, portugisisk, rumensk, serbokroatisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk (magyar) m.fl.

Faglige oversettelser av juridiske, finansielle, medisinske og tekniske tekster på russisk 

Vi tilbyr autoriserte faglige oversettelser til eller fra russisk mot flere enn 30 andre språk. Det innebærer at oversetteren forutsettes å ha omfattende fagkunnskaper om innholdet i den teksten som skal oversettes, f.eks. spesialkunnskaper innen juss, medisin eller teknisk.

Leveringstider for oversettelser til eller fra russisk

Siden vi har konstant stor pågang av oversettelsesoppdrag og avhengig av den aktuelle tekstmengden må du regne med ca. 1-3 dager for en oversettelse på russisk.

Her kan du gi oss i oppdrag å oversette en tekst til eller fra russisk

Du kan bestille enten en enkel eller autorisert oversettelse til eller fra russisk online. Last opp dokumentet ditt her og bestill en oversettelse direkte på vår Opens internal link in current windowOversettelsesPortal.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100, og som har spesialisert seg på å utføre og levere høykvalitetsoversettelser og autoriserte oversettelser til eller fra russisk online.