The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

The Native Translator – et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå for oversettelser til eller fra gresk.

Du kan gi oss i oppdrag å utføre en faglig og/eller autorisert oversettelse til eller fra gresk mot 30 andre språk, f.eks. engelsk – gresk, norsk – gresk eller gresk – fransk, eller motsatt.

Vi er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO standard 17100, og som har spesialisert seg på oversettelser til eller fra gresk. Våre faglige oversettere har fullført en universitetsutdannelse og har omfattende og allsidig erfaring. Morsmålet deres er det aktuelle målspråket for oversettelsene. 

Når du gir oss i oppdrag å utføre en autorisert oversettelse fra norsk til gresk, blir denne oversettelsen utført av en oversetter som er blitt offisielt autorisert hos en notar i Grekenland.  Oversettelser fra gresk til norsk blir utført av oversettere som er statsautorisert i Norge. Grunnen til at vi gjør det slik er at autoriserte oversettelser som regel bare er gyldige i det landet der de er utført, med mindre et apostillestempel er påført av notar eller domstol.

Når juridiske tekster eller finanstekster/-dokumenter skal oversettes er det som regel et krav at oversettelsen må være autorisert. Dokumenter som må oversettes til gresk av oversettere som er autorisert for dette er f.eks. bedriftsavtaler, vitnemål og offentlige dokumenter, skifteattester, protokoller fra bedriftsforsamlinger, domsavsigelser, fullmakter, fødselsattester, donasjonsdokumenter, leieavtaler, samarbeidsavtaler, konsulentavtaler, kjøpekontrakter, tilbud, avtaler om taushetsplikt, skilsmissebevillinger, gjeldsbrev, testamenter o.l.

Autoriserte oversettelser til eller fra gresk mot mer enn 30 andre språk

Vi oversetter til eller fra gresk mot bl.a. følgende språk: Arabisk, baskisk, bulgarsk, katalansk, kinesisk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, galisisk, hindu, nederlandsk, islandsk, irsk, italiensk, japansk, koreansk, kurdisk, latvisk, litauisk, maltesisk, norsk, persisk (farsi), portugisisk, polsk, rumensk, russisk, serbokroatisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk (magyar) m.fl.

Faglige oversettelser av juridiske, finansielle, medisinske og tekniske tekster på gresk

Hos oss får du autoriserte faglige oversettelser til eller fra gresk mot mer enn 30 andre språk. Det innebærer at oversetteren forutsettes å ha omfattende faglige kunnskaper om det temaet som skal oversettes, f.eks. innen juss eller medisin eller teknisk.

Leveringstider for oversettelser til eller fra gresk

Siden vi ofte har stor pågang av oversettelsesoppdrag og avhengig av den aktuelle tekstmengden må du regne med ca. 1-3 dager for en oversettelse på gresk.

Her kan du bestille en oversettelse til eller fra gresk

Du kan gi oss i oppdrag å utføre enten en enkel eller autorisert oversettelse til eller fra gresk online. Last opp dokumentet ditt her og bestill en oversettelse direkte på vår Opens internal link in current windowOversettelsesPortal.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100, og som har spesialisert seg på å utføre og levere høykvalitetsoversettelser og autoriserte oversettelser til eller fra gresk online.