The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Oversettelse av pasientjournaler til og fra engelsk, sertifisert medisinsk oversettelsesbyrå

The Native Translator er et ISO17100-sertifisert medisinsk oversettelsesbyrå som utfører kvalifiserte medisinske oversettelser og pasientjournaler til og fra engelsk.

Vi har lang erfaring og oversetter daglig medisinske dokumenter og tekster for et stort antall av de mest anerkjente farmasøytiske og medisintekniske selskapene innenfor Europa, i tillegg til at vi også oversetter for privatpersoner. Totalt tilbyr vi engelske medisinske oversettelser fra og til 24 språk på nettet.

Medisinske oversettelser

Kvalifisert medisinsk oversetting setter eksepsjonelt høye krav til nøyaktighet og medisinsk kompetanse fra oversetteren. Våre oversettelser utføres alltid av kvalifiserte oversettere eller leger med kompetanse innen det spesifikke medisinske fagområdet som de oversetter for.

Oversettelse av tekster innen medisin og farmakologi

Medisinske oversettelser er et stort og bredt fagområde som inkluderer alt fra forskningsrapporter til pasientjournaler. Nedenfor har vi listet opp noen av de ulike typer medisinske tekster og dokumenter som vi oversetter.

 • Brosjyrer
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsrapporter
 • Lisensavtaler
 • Legemiddelbrosjyrer
 • Markedsføringsmateriell
 • Medisinske rapporter
 • Medisinske studier
 • Medisinske publikasjoner
 • Patentsøknader
 • Pasientjournaler
 • Pasientinformasjon
 • Pressemeldinger
 • Resultater av kliniske studier
 • Opplæringsmateriell
 • Medisinske nettsider

Kvalitet til å stole på

Det å velge riktig medisinsk oversettelsesbyrå er avgjørende for et godt resultat. The Native Translator er en del av The Translator Group og er sertifisert i henhold til ISO17100. Vårt arbeid blir derfor jevnlig kontrollert av Austrian Standards som er et akkreditert sertifiseringsorgan.

Alle oversettelser som vi leverer er av meget høy kvalitet og er klar til å brukes eller publiseres. Med svært høy kvalitet, mener vi at tekstene er korrekte både språklig, stilmessig og fagteknisk, med en ensartet bruk av uttrykk, begreper, ord og forkortelser. Språket er lett å lese og lett for publikum å forstå og idiomatisk korrekt.

Personvern er for oss en selvfølge

Vi håndterer ofte svært sensitiv informasjon og er alltid nøye med å opprettholde en meget streng konfidensialitet. Av den grunn er alle våre ansatte bundet av konfidensialitetsavtaler.

For mer informasjon, kontakt oss døgnet rundt via Opens window for sending emaile-post.

Du kan bestille et prisoverslag og din oversettelse direkte her « Opens internal link in current windowvis tilbud »

The Native Translator er et ISO17100-sertifisert medisinsk oversettelsesbyrå spesialisert på oversettelser av blant annet medisinske tekster og dokumenter direkte på nettet.