The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Profesjonell medisinsk oversettelse av alle typer medisinske dokumenter og tekster. ISO 17100-sertifisert medisinsk oversetterbyrå.

Medisinsk oversettelse av alle typer dokumenter

Vi oversetter f.eks. doktoravhandlinger, pasientjournaler, pakningsvedlegg, bruksanvisninger/manualer for medisinsk utstyr, dokumenter knyttet til kliniske studier, medisinske rapporter, doseringsetiketter, farmasøytiske patenter, rettsprotokoller, medisinske lærebøker, medisinske studier, nettsteder og medisinske forskningsartikler. Les mer om Opens internal link in current windowmedisinsk oversettelse

Kvalitet du kan stole på

Det å velge riktig oversetterbyrå og oversetter er avgjørende for et godt resultat. Oversetteren må være i besittelse av meget gode språkkunnskaper, samt ha spesialisert kunnskap om emnet som skal oversettes. Som en klient, er det betryggende å vite at vi er sertifisert og sikrer kvaliteten på våre oversettelser på alle områder.

For ytterligere informasjon, kan du kontakte oss døgnet rundt på Opens window for sending email e-post.

Du får tilbudet og bestiller også din oversettelse her direkte online « Opens internal link in current windowvisatilbud »

The Native Translator er et ISO17100-sertifisert oversetterbyrå spesialisert på å levere profesjonell medisinsk oversettelse av høy kvalitet via Internett.