The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Som ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå gir vi kvalitetsgaranti på oversettelsene våre

Hva er kvalitet?

I Wikipedia defineres kvalitet som verdien av egenskaper som et objekt, subjekt eller aktiviteter har. Verdi er noe subjektivt og ofte helt individuelt, og slik er det også med oversettelseskvalitet. Hvis vi skal kunne måle kvaliteten på en oversettelse, må vi først definere hva som er en god oversettelse.

Her spiller slike begrep som målgruppe, terminologi, semantikk, syntaks, stilistikk osv. en rolle. Det som for noen er en utmerket tekst, kan for andre være ganske dårlig hvis teksten ikke er tilpasset mottakeren. Målgruppetilpasning og valg av terminologi er utrolig viktig. Derfor må du, når du bestiller en oversettelse, fortelle oss hvem som skal lese denne teksten, dvs. hvilket språklig nivå vi skal oversette til. "Han snakker med bønder på bøndenes vis, men med lærde menn på latin," skrev en klok mann (Erik Axel Karlfeldt).

Riktig oversetter til oppdraget ditt

Alle oversetterne våre har som et minimum universitetseksamen på kandidatnivå, og mange har til og med en doktorgrad. Det betyr at de har svært gode språkkunnskaper, spesialistkunnskaper og generelt et meget høyt utdanningsnivå. Dette er en forutsetning for å kunne utføre oversettelser av høyeste kvalitet. Når det er sagt, må man til hvert oversettelsesoppdrag velge en oversetter som både stilistisk og terminologisk passer til den som skal lese teksten. Teksten kan nemlig bli både for vanskelig og for enkel.

Riktig oversetter for hvert tema

Vi er alltid nøye med å velge oversettere som passer til oppgaven, dvs. oversettere som har meget gode kunnskaper i kildespråket og som har målspråket som morsmålet sitt. Dessuten er han eller hun spesialisert innen nettopp det temaområdet som du trenger hjelp til, uansett om det er  Opens internal link in current windowjuss, Opens internal link in current windowmedisin, Opens internal link in current windowfinans, Opens internal link in current windowmarkedsføring, Opens internal link in current windowIT/teknologi/teknikk eller Opens internal link in current windowturisme.

Når vi sier at vi bruker oversettere som er spesialisert innen et bestemt område, mener vi at  han eller hun har spesialistutdanning som oversetter innen dette området eller har yrkeserfaring innen fagområdet. Uansett har oversetteren den kompetansen som skal til for å kunne levere en profesjonell oversettelse som på alle måter tilfredsstiller veldig høye krav til både språk og terminologi.

Hva er en god oversettelse?                                               

En oversatt tekst skal gjengi både betydningen og tonen i det originale dokumentet – den skal være som et speilbilde på et annet språk. Det er helt klart en utfordring at man ikke bare skal oversette innholdet, men også ”følelsen” i dokumentet. Dette klarer bare de som har målspråket som morsmålet sitt, og som også har meget gode kunnskaper i tekstens originalspråk og tema.

Som et ISO 17100 sertifisert oversettelsesbyrå garanterer vi oversettelser av høyeste kvalitet. Det er av største betydning for oss at du blir fornøyd. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med oversettelsen din, oversetter vi hele teksten din på ny.

Vær oppmerksom på at ingen oversettelse kan bli bedre enn den opprinnelige teksten.