The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Juridisk oversettelse

Lang erfaring med juridiske tekster og dokumenter, vi leverer statsautorisert oversettelse online

En oversetter uten juridisk utdannelse kan godt prestere en tilsynelatende bra oversettelse av en juridisk tekst, men feil kan ha smøget seg inn i teksten. Et godt resultat krever at oversetteren har en bred kunnskap om rettssystemet. Derfor anbefaler vi i The Native Translator at du alltid leier inn en oversetter som er jurist eller advokat med geografisk tilknytning til det respektive språket.

Flere av våre juridiske oversettere er advokater eller jurister

The Native Translator kan hjelpe deg med alle typer oversettelser som krever juridisk ekspertise, både språkteknisk og erfaringsmessig. Våre oversettere har flere års erfaring med juridiske tekster. Alle våre oversettere er nøye utvalgt og grundig testet, for å garantere at selv svært komplisert juridisk informasjon gjengis korrekt. Flere er advokater eller jurister med språkutdannelse eller lang oversettererfaring.

The Native Translator møter høye juridiske krav

Juridiske og offisielle  formål krever ofte at oversetteren avlegger ed på at oversettelsen er juridisk likeverdig med originalteksten. Det kan for eksempel handle om bevismateriale eller andre offisielle handlinger innenfor rettsapparatet. Ofte er det bare oversettere av en spesiell klasse som er autorisert til å sverge slike eder, og i vise tilfeller aksepteres  kun oversettelsen som juridisk likeverdig dersom den leveres sammen med originalteksten (eller er forsikret under ed, alternativt en “rett kopi”).

Vesensforskjellige regler for juridisk gyldighet i ulike land

En oversetter som er spesialisert på juridisk oversettelse eller er advokat i sitt hjemland, er ikke nødvendigvis en autorisert eller sertifisert oversetter Spesielle eksamener er påkrevd. Regelverket for hvordan man oversetter til en juridisk likeverdig tekst varierer mye fra land til land. I Norge er det Norges Handelshøyskole i Bergen på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet som autoriserer oversettere. For en god oversettelse kreves også inngående emnekunnskap. Du kan lese mer om dette på statsautorisert oversettelse.

Typiske juridiske oversettelser

 • Åndsverk og patent oversettelse
 • Kontrakt oversettelse
 • Vitneutsagn oversettelse
 • Korrespondanse oversettelse
 • Utenlandsk juridisk oversettelse
 • Årsrapport oversettelse
 • Juridisk markedsførings oversettelse
 • Lisens oversettelse
 • Registreringsdokument oversettelse
 • Ekspertrapport oversettelse
 • Prosedyre oversettelse
 • Voldgift oversettelse
 • Oversettelse av dokumenter i forbindelse med eiendomstransaksjoner, også tekniske.
 • Juridisk tekst oversettelse

Juridiske oversettelser med kvalitetsgaranti

The Native Translator er sertifisert i henhold til ISO17100 og arbeidet vårt blir regelmessig kontrollert av Austrian Standards som er en sertifiseringsmyndighet. Dette gir våre kunder en ekstra stor trygghet. Vår kvalitetsgaranti innebærer at alle oversettelser fra norsk til spansk som vi utfører er korrekte både språklig og terminologisk.

Taushetsplikt – Hvem ser dokumentet ditt?

Dersom du ber om et tilbud, blir teksten din kun lest av vår prosjektleder og den aktuelle translatøren. The Native Translator er underlagt taushetsplikt, og dokumentet ditt er i trygge hender hos oss. Dersom oversettelsen din ikke blir igangsatt, blir dokumentet slettet fra våre systemer.

Her kan du bestille en juridisk oversettelse

Du kan bestille enten en enkel juridisk eller statsautorisert oversettelse online. Last opp dokumentet ditt her, og gi oss i oppdrag å oversette dette direkte på vår Opens internal link in current windowOversettelsesPortal.

The Native Translator er et oversettelsesbyrå som er sertifisert i henhold til ISO 17100, og som har spesialisert seg på å utføre og levere kvalitetsoversettelser og statsautoriserte oversettelser online.