The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Statsautorisert oversettelse til mer enn 100 språk

The Translator Group garanterer førsteklasses oversettelser på over 100 språk - i alle sektorer og emner. Vi spesialiserer oss på statsautorisert oversettelse. Mange multinasjonale selskaper, institusjoner, skoler, offentlige organisasjoner men også enkeltpersoner over hele verden, har tro på vår evne.

Hva er statsautorisert oversettelse?

Akkrediteringsprosesser og definisjonen av en statsautorisert oversettelse varierer fra land til land. Generelt betyr dette at oversettelsen er utført av en offisielt anerkjent oversetter. Vanligvis er det en oversettelse av en underskrevet erklæring, utført av en oversetter med bekreftede ferdigheter i både dokumentets opprinnelige språk, og det språket det er oversatt til. En statsautorisert oversettelse sikrer også en nøyaktig oversettelse fra originaldokumentet. Akkrediteringen kan være angitt på oversettelsen med et stempel. 

På 100 språk i over 100 land!

Våre statsautoriserte oversettelser er utført av statsautoriserte translatører over hele verden, som alle har de nødvendige juridiske rettigheter og dokumenter som bekrefter deres akkreditering. Du må være oppmerksom på at akkrediteringer av statsautoriserte oversettere fra et land kan i sjeldne tilfeller ikke aksepteres i et annet land. Ifølge EU-regler må alle oversettelser utført av en akkreditert oversetter innen EU aksepteres i alle andre medlemsland.

Språk som har statsautorisert translatør i Norge:

Det finnes statsautorisert translatør i følgende språk: engelsk, tysk, spansk, nederlandsk, kinesisk, rumensk, portugisisk, serbokroatisk, slovakisk, russisk, polsk, islandsk, italiensk, urdu, arabisk, finsk, tsjekkisk, tyrkisk, ungarsk, svensk, japansk, gresk, litauisk, estisk, kurdisk og norsk.

Prosedyre for statsautoriserte oversettelser online

Dersom du ønsker at vi skal utføre en statsautorisert oversettelse for deg, ber vi deg oppgi i hvilket land oversettelsen skal brukes. Deretter vil vi påse at oppdraget ditt blir utført av en oversetter med de nødvendige ferdigheter og sertifiseringer. Du vil motta den statsautoriserte oversettelsen som en skannet fil - men ønsker du også originaldokumentet, må du gjerne spørre oss og vi vil sende det til deg.

Taushetsplikt

Hele vårt personale er bundet av taushetspliktsavtaler (NDA, noe som forsikrer deg om at vil vil beskytte konfidensialiteten til opplysninger du har gitt oss).

Dokumenter som kan kreve en statsautorisert oversettelse:

  • Fødselsattester
  • Diplomer
  • Vigselsattester
  • Medisinske notater
  • Identifikasjonspapirer
  • Finansielle dokumenter o.l.
  • Kontrakter, foreløpige avtaler

Hvis du trenger en statsautorisert oversettelse, vil du selvfølgelig fortsatt motta den samme førsteklasses kvaliteten og raske servicen som alle våre kunder får. Som et sertifisert oversetterbyrå  kan vi garantere våre kunder de aller beste standardene.

Her finner du eksempler på krav for autoriserte oversettelser i ulike land:

Storbritannia
I Storbritannia får en oversetter retten til å sertifisere oversettelser fra Instituttet for oversettelse og tolking (ITI).
ITI sikrer at oversetterne har egnede språkkunnskaper og teknisk ekspertise. Instituttet kan holde sine medlemmer ansvarlige ved eventuelle klager.
Oversettelser må noen ganger være "autorisert" for ulike formål, for eksempel ved levering av offisielle oversettelser til offentlige myndigheter. I Storbritannia har autorisering ingen betydning for kvaliteten på en oversettelse . Det har istedet en identifiseringsfunksjon av oversetteren og hans kvalifikasjoner, at han er pålitelig.

Danmark


Autoriserte oversettelser er kun umiddelbart gyldige som juridiske dokumenter dersom de utføres av statsautoriserte oversettere. Det Danske Utenriksdepartementet kan bekrefte en sertifisert oversettelse "juridisk rett" for videre bevis på korrekthet. Dette blir gjort ved autentisering av oversetters signatur.
Hvis et dokument skal bli brukt i et land utenfor EU må det respektive landets diplomatiske representasjon i Danmark bekrefte dokumentet.

Venezuela

I Venezuela har en sertifisert eller attestert oversetter (Interprete Publico) blitt autorisert ved å avlegge en eksamen ved innenriks- og justisdepartementet. Utenlandske dokumenter vil kun ha juridisk verdi i Venezuela dersom de er oversatt av en slik sertifisert oversetter.

Argentina


I samsvar med lov #20,305, må alle offentlige dokumenter (herunder personlige papirer og visse kommersielle kontrakter) være oversatt og signert av en “statsautorisert oversetter” hvis egen underskrift må legaliseres på hvert dokument av oversetterens egen fagetat i deres jurisdiksjon.

Tyskland


Tyske regionale domstoler (Landgerichte) har myndighet til å utnevne “svorne oversettere”.

Indonesia

I Indonesia er svorne oversettere, oftest kalt sertifiserte eller autoriserte oversettere, personer som har avlagt en oversettereksamen innen det juridiske feltet i regi av avdelingen for lingvistiske og kulturelle fag ved Universitetet i Indonesia (FIBUI). Etter å ha bestått må de avlegge ed hos Sysselmannen på DKI Jakarta.

Italia


Både italienske domstoler og konsulater har myndighet til å utpeke offisielle oversettere blant kandidater som består en eksamen eller viser bevis på språkferdighet (vanligvis en universitetsgrad).

Mexico


I Mexico fastsetter visse lokale instanser, slik som Høyesterett, at en skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at en oversetter skal bli anerkjent som en ekspert eller "svoren" oversetter.

Norge


Statsautoriserte Translatørers Forenings (STF) medlemmer har gjennomgått en krevende skriftlig og muntlig eksamen. Denne sertifiseringen representerer den høyeste norske kvalifikasjonen for oversettelser til og fra norsk innen spesialiserte, industrispesifikke tekster. Oversettere med denne sertifiseringen er autorisert av den norske regjering til å sette sitt stempel på dokumenter, sammen med "Sann Oversettelse Sertifisert", og på denne måten garantere sertifisert oversettelse.

Polen


Standardene for oversettere i Polen er regulert av en avdeling i Justisdepartementet, og hver oversetter som ønsker å yte slike tjenester må bestå en formell eksamen.

Sør-Afrika


Oversetteren må sertifiseres av høyesterett, og må inneha en original (eller en svoren kopi av en original) i sitt fysiske nærvær, så vel som kildetekst. Oversetteren kan bare avlegge ed for sin egen oversettelse. Det er ingen krav til ytterligere vitnesbyrd (for eksempel en skriver) for å bevitne ektheten av oversettelsen.

Spania


Bare en svoren oversetter kan foreta en sertifisert oversettelse i Spania. For å bli svoren oversetter i Spania må kandidaten bestå en eksamen ved det spanske Utenriksdepartementet.

Sverige

"Kammarkollegiet" er et offentlig organ som sertifiserer tolker og oversettere. Kandidatene må gjennomgå en streng eksaminering som arrangeres av organisasjonen. Autoriserte oversettere har en beskyttet yrkestittel. Deres oversettelser er ansett som gyldige og bindende for alle juridiske formål.

USA


Det amerikanske arbeidsdepartementet, Bureau of Labor Statistics, sier: "Det er ingen universell form for sertifisering av tolker og oversettere i USA, men det er en rekke forskjellige tester som oversettere kan ta for å demonstrere sine ferdigheter."

Nederland


Bare attesterte oversettere anerkjent av det nederlandske rettssystemet er tillatt å utføre sertifiserte oversettelser av offentlige dokumenter som fødsels/ekteskapspapirer, vitnemål, o.l.

Belgia


I Belgia skiller man mellom attesterte og juridiske oversettelser. Attesterte oversettelser bærer signaturen og/eller stempelet til oversetteren, mens en juridisk oversettelse også bærer stempelet fra retten hvor oversetteren er tatt i ed.

Hellas


Sertifiserte oversettelser blir utført av en advokat eller av den greske utenrikstjenestens avdeling for oversettelse. Oversettelser kan også gjøres av individuelle sertifiserte oversettere, men disse er vanskelige å oppdrive.

The Native Translator er en del av The Translator Group – et globalt kommunikasjons- og oversettelsesbyrå med sete i Sveits. Vi er sertifisert til normen ISO17100 og den nordamerikanske CAN/CGSB 131.10.